Where is Iowa

Nasa gitnang bahagi ng Amerika. Umaapaw sa mais, soybeans, baboy at baka.

Isang sakay ng tricycle, 2 sakay ng jeepney, 1 sakay ng bus, 3 stopover na sakay ng eroplano, at 12,800 kilometro mula sa aming bahay sa Manila.

(Translate)

9 comments

Leave a Reply to JennyO Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s