Dito ba, O dito ba?

Posted by

Maraming lugar na rin ang aking linipat-lipatan at naging tirahan. Mahigit labing limang taon na ang nakalipas nang aking lisanin ang bahay na aking pinaglakihan sa Sampaloc, Manila upang dumayo sa Amerika. Sa loob ng panahong ito, ay 9 na beses na akong nagpapalit-palit ng address. Limang states na ng Amerika ang aking inangkin bilang tirahan (New Jersey, New York, California, Florida, at Iowa).  At parang awit ni Kuh Ledesma, ay siya ring aking katanungan kung dito nga ba ang tanging sulok na dapat kong kalagyan.

Dito na nga ba sa Iowa ang aking tahanan? Dito na nga ba ako tatanda at tutubuan ng ugat? Dito na nga ba ititirik ang aking pangalan at ala-ala? Pare, pakinggan mo na lang si Kuh Ledesma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s