Lalamunang Butas

Bahagi ng pagiging isang masinop na duktor, ay ang pagkuha ng istorya, o aming tinatawag na history, mula sa pasyente. Dahil kalimitan, maaring ma-diagnose o malaman kung ano ang sakit sa pamamagitan lang ng history. Siyempre kailangan pa rin ng physical exam at mga ancillary testing, para makumpleto ang diagnosis. Pero napaka-importante ng history.

Kaya naman kasama sa aming training o pag-aaral bilang duktor, ay ang kung paano kumuha ng tamang history. Katulad nang kung masakit ang tiyan ng pasyente: aming itatanong kung kailan pa nagsimula, o anong oras ng araw lumilitaw ang sakit, anong klase ng sakit, anong maaring nagpapalubha o nagpapaginhawa sa sakit, kung saan mismo ang sakit, o kung ito ay gumagapang sa ibang bahagi ng katawan, kung kumain ba ng panis na pansit, at kung anu-ano pa.

Huwag ninyo sanang isipin na makulit lang ang inyong duktor dahil napakaraming tanong, na pati pagkain ninyo ng pansit ay inuusisa. Ang mga tanong na ito ay kailangan para malaman ang tamang diagnosis.

Oo nga’t mayroong mga pagkakataon na hindi kami makakuha ng tamang kuwento o history mula sa pasyente. Tulad ng mga pasyenteng tuliro o walang malay na dinala sa hospital. Marami kaming ganyang pasyente sa ICU. O kaya naman ay ibang wika o dialect ang kanilang salita, o kaya’y pipi ang pasyente, kaya’t kailangan pa namin ng interpreter.

Mayroon din namang mga pasyente na hindi makapagbigay ng tama o accurate na history, dahil lito sila, o talagang magulo lang silang kausap. Para silang laging lasing. Kaya naguguluhan tuloy pati ang duktor kung ano talaga ang nangyayari.

Saludo ako sa mga Pediatrician, na kayang malaman kung ano ang iniinda ng mga bata o sanggol nilang pasyente, kahit hindi pa ito nagsasalita. Siyempre nakakatulong din ang history na ibinibigay ng magulang ng mga bata.

Mas saludo ako sa mga Veterinarian, kung paano sila kumuha ng history. Siguro ay naiintindihan nila ang bawat kahol, meow, o huni ng kanilang pasyente. Buti na lang at hindi ako pinag-beterenaryo ng nanay ko, at baka kumakahol na rin ako ngayon.

Isang kuwento mula sa matagal na panahon nang nakalipas ang aking isasaysay sa inyo. Ito’y nangyari nang ako’y intern pa sa Pilipinas.  Isang araw ay sabik na sabik na nagkuwento sa amin ang isa naming co-intern, ng kanyang karanasan mula sa hospital ward.

Sabi niya, may pasyente raw siyang may butas sa lalamunan o tracheostomy. Siguro dahil sa cancer sa larynx, pero hindi niya ito sigurado.  Kaya’t kailangan pa rin niyang kunin ang history ng pasyente.

Kung hindi ninyo alam kung paano ang may tracheostomy, sila ay hindi makapagsalita ng maayos,  dahil lumalabas ang hangin sa kanilang tracheostomy at hindi dumadaan sa vocal cord. Minsan, yung mga may tracheostomy, ay wala na ring vocal cord, at tuluyan na silang hindi makapagsalita.

Gayun pa man, desidido pa rin ang aking co-intern na kunin ang history ng kanyang pasyente.

Intern: Kuya, ano po bang dahilan bakit ka pumunta sa ospital?

Pasyente: Heh, hasi hirahp ahoh humingah.

Intern: Ganoon ba? Eh bakit ka nagka-tracheostomy?

Pasyente: Heh hasi, hanito hiyan. Halahas haho hahihahiho. Hayah haghahooh haho hang hanser sa lahlahmunah.

Intern: Teka, teka kuya. Hindi po kita maintindihan.

Luminga-linga ang aking co-intern at nagbakasakali na may kasama o bantay ang kanyang pasyente. Inisip niya, baka makakatulong ito na magbigay ng kuwento.

Sapak naman at naroon sa may pintuan ang isang kabataang lalaki. Tinanong ng intern kung kilala ba niya o siya ba ang bantay ng pasyente.

Tumango naman ang lalaki. Natuwa ang intern.

Tinanong uli ng intern kung alam ng bantay ang kwento ng pasyente. Tumango ulit ang bantay. Lalong natuwa ang intern.

Intern: Ano ba ang nangyari sa kanya?

Bantay: Ngabi ngiya, malangas naw ngiya mangingangiyo, ngaya ngagngaroon ngiya ngang nganser nga lalamungan.

Toink!

Sa kabila nito, nakuha pa rin ng intern ang wastong history. Kinailangan lang ng konting tiyaga at pangunawa.

*********

(*Ang kuwentong ito ay tunay na pangyayari, at hindi ko po intensiyon na laitin ang may mga tracheostomy o cleft palate.)

 

Pahabol na tula:

Mga lalamunang butas,

At ngala-ngalang bukas,

Mga boses na gasgas,

Hirap silang bumigkas.

H’wag batuhin ng pintas,

Bagkus tratuhin ng patas,

‘Pagkat ‘di man sila matatas,

Isip nila’y matalas.

Smoking Ban

I read in the news that President Duterte is planning to sign a law that will ban smoking in all public places nationwide. My response to this is that: it’s about time!

I don’t think in this day and age, that anybody in this world have not heard or read the damning facts that smoking is harmful to our health. As a lung specialist, and an advocate of no-smoking, I laud this plan to ban smoking in public places.

duterte-no-smoking

I am a witness to all the grim and devastating effects of smoking. I see them everyday.

Though quite honestly, I partly owe it to the smokers, of why I have work today. But in the same token, I don’t want people to continue to smoke.

According to World Health Organization, lung cancer is the most common cancer worldwide. It is also the leading cause of all cancer deaths in the world, accounting to 1.37 million deaths annually. The number of deaths every year from lung cancer alone is more than the number of deaths from breast, colorectal and prostate cancer (other leading cancers) all combined.

In the Philippines, lung cancer is also the most common type of cancer, and is the leading cause of cancer deaths. And we have 17.3 million tobacco consumers, which makes the Philippines the number one in most number of smokers in Southeast Asia. I am not sure if we should be proud of being number one in that category.

More than 90% of lung cancers are linked to smoking. Other causes are occupational carcinogen exposure, radon and pollution. Though lung cancer can arise from people who never smoke, like the late Senator Miriam Santiago, but this is relatively rare.

Besides lung cancer, smoking also causes other diseases. COPD, heart disease, mouth and throat cancer, esophageal cancer, and vascular diseases to name a few.

I know there will be some that will complain and protest that this plan is unlawful. And surely some would say that this is unfair for the smokers. For definitely people should have the right of choice. Even the right to do stupid thing, like smoking.

But the ordinance is to ban smoking in public places only. This is not taking away your right to kill yourself by smoking. You are just not allowed to kill others too that can inhale your toxic fumes.

I remember my jeepney-riding days, where someone would be blowing cigarrette smoke in my face. So between the secondhand cigarrete smoke and the diesel fumes from the buses and jeepneys, no wonder I cannot breathe after sitting for some time in traffic.

Studies have shown that second hand smoke (exposure to others who are smoking) is almost as harmful as firsthand smoke. I pity the children who have parents who smoke in their presence. Where is their right for non-toxic air?

Several places in the world have already this smoking ban in public places being enforced for quite some time now. And I’m glad that the Philippines is catching up with the current times.

I am not denying the fact that it is very hard to quit smoking. There’s even reports that tobacco companies are making cigarrettes nowadays that have higher nicotine content, making it more addictive and making it more difficult to quit.

When I was doing my subspecialty training in Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City, we have patients who were already dying of lung cancer but still cannot quit smoking. They would go outside the hospital building and smoke. This was almost two decades ago when smokers can still smoke in designated areas in the hospital grounds. I even saw a patient with tracheostomy (a hole in his throat) due to throat cancer, and he was smoking through his tracheostomy! How sad is that?

Nowadays, most hospitals have a total ban of smoking in their entire premises. In the hospital where I work now, smokers would go across the street from the hospital entrance and smoke there. Even when it’s in the middle of winter or even when snowing, where they are exposed to the elements, they would still go outside in the subfreezing temperature and smoke. Why? Because they cannot help it. How really sad is that?

So I get it, it’s hard to quit smoking. But I still support the smoking ban.

Even the cockroaches will be in favor of this.

3985

(*images from the internet)

 

 

Debunking Folks’ Medical Advice: Part 4

It’s been a while since I posted regarding folk’s medical advice. However I have noticed in my blog stats that these topics get consistent hits on a daily basis. So here’s another one for the series.

1. Huwag hawakan ang paru-paru, baka ka mabulag.

Don’t touch a butterfly, it can cause blindness.

I was told this advice when I was a child. Perhaps you have heard this too. But it is not true.

Butterflies belong to a family of insects called Lepidoptera, which means scale wings. The “powder” that you get in your fingers, which the old folks say can cause blindness, when you touch the butterfly wings, are tiny scales. These scales though very important to the butterfly, does not cause blindness.

If so much of these tiny scales are removed from the butterfly wings, just like when you heavily rub them off, will form holes in their wings and they will lose their ability to fly.

So you can hurt them, but they don’t hurt you. Perhaps the old and wiser folks just don’t want us kids to hold the butterfly so not to injure them.

The only “butterflies” I know that can cause blindness are the ones dancing in beer gardens, especially under the dazzling flickering lights and after rounds of beer.

00015v

2. Huwag kumain ng maanghang na pagkain, baka ka magkaalmuranas.

Don’t eat spicy food, for you will develop hemorrhoids.

Filipino foods are not particularly spicy. Except for the Bicol region perhaps. Unlike other cultures, like Indian or Indonesian cuisines, even their baby food can make a grown man sweat.

I heard many times before though, that spicy foods can cause bothersome hemorrhoids. If this is true, then all true blue Bicolanos will be suffering from this, and Bicolandia will be the center of hemorrhoids country. But that’s not the case.

I think this advice associate the fiery sensation in our lips and tongue will somehow cause also a fiery sensation in our bottom. Simply, not true.

There are several scientific and medical studies that have looked into this perceived relationship, and no study have conclusively proven this.

In one particular study done by Italian researchers, they have 50 patients with severe symptomatic hemorrhoids randomly take a capsule containing red-hot chili powder or a placebo pill, and then they crossover after a week. The results showed no statistically significant worsening in their symptoms. So they concluded that red-hot chili pepper does not worsen hemorrhoids.

So go ahead, enjoy your jalapeños and your siling labuyo. It will zing your mouth, not your bottom.

3. Huwag pagalaw ang kanser, ito ay lalo lang kakalat.

Don’t disturb the cancer, it will spread.

Meaning, don’t have a tumor biopsied or do surgery on it, for it will get worse. Bawal mahanginan, baka magalit (Don’t expose it to air, it will grow angrier).

This notion is deeply seated in the people’s mind. But there’s no medical truth on this.

Perhaps we Filipinos get this conception, when in Jose Rizal’s 19th century novel Noli Me Tangere (Touch Me Not – in Latin), he addressed the ills of the society as “social cancer.” Don’t dare touch it, for the situation just gets worse.

th

(image taken from the net)

With 21st century’s scientific knowledge and technology, the fact of the matter is doing biopsy on a tumor is the only way we can ascertain that it is cancer or not. And there are several kinds of cancer, that the preferred treatment is surgical excision. And sometimes if it is too big to take it all out, debulking the tumor can help. Only if the cancer is far too advanced that any form of treatment may be futile.

I’m sure if you have cancer, and Jose Rizal who is a physician himself, is alive today, he will advise you, Ego Tangeret (I touch you).

4. Huwag matulog ng sobrang busog, baka ikaw ay mabangungut.

Don’t sleep when you’re so full, you’ll have nightmares.

There’s currently a lot of medical evidences that eating a full meal so close to bedtime may disrupt your sleep. Digestion can increase your metabolic rate and body temperature, as well as release of certain hormones, that can throw off the internal stimulus of inducing sleep. Thus many medical experts advice that your dinner be two hours or more, before your bedtime. Though it is still uncertain whether sleeping on a full stomach can directly cause nightmares.

The more enigmatic topic though is bangungut as a specific entity that cause sudden death at night. It is not an urban legend but rather a real medical condition also known as Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome (SUNDS).

SUNDS has been reported worldwide, though it is more common among Southeast Asian males. It is termed bangungut in Philippines, lai tai in Thailand, and pokkuri in Japan.

In recent years SUNDS is thought to be related to Brugada syndrome, a genetic disorder wherein there’s inherent faulty electrical conduction in the heart that can lead to fatal cardiac arrhythmia. This usually occurs when they are sleeping or resting, in these apparently healthy young males. It has been suggested that a high carbohydrate meal may precipitate sudden cardiac death in these predisposed individuals, as the release of insulin drive their potassium down causing the arrhythmia.

So I would say there is some wisdom to this old folks’ advice. And you thought they were all non-sense?

But then again you probably thought as well, that bangungut was caused by a kiss of an evil spirit.

th

kiss of death statue (image taken from the net)

 

Doctor’s Report

We were sitting in a waiting area of a posh Cancer Center building. This time I was on the receiving end of this business. I was not a provider (doctor) but rather a consumer (patient). I was accompanying my wife for her follow-up appointment with the Hematologist-Oncologist doctor.

It was a day of reckoning. We were going to get the dreaded results of her bone marrow biopsy.

Have you ever waited on a report before? A semester’s grade perhaps? Or a qualifying examination? Or a job application? Or a tax return? Nothing can compare to the anxiety level of waiting for a biopsy report.

As I looked at the people in the waiting room, I can easily identify the patients. To lighten up her mood, I told my wife that I look more as the patient than her, for I am the one with the thinning hair. Though I am not poking fun of the chemotherapy patients at all, for I only have admiration for their courage and resolve as they undergo this difficult treatment.

When we were called inside, we met with the cancer specialist. He reviewed the results of the bone marrow biopsy with us, including some fancy genetic tests that he obtained.

The doctor went into detailed medical description, for he knew I am a doctor too and speaks his language. He then concluded that the test did not show any evidence of Myelodysplastic or Myeloproliferative disorder. In simple terms, no evidence of badness to worry about. It was a good report overall.

It was such a relief!

For the past several days, we experienced silent and unspoken fear about our future. For my wife, for me, and for our family. But now, we will grow old together after all.

IMG_9160

my wife and I (photo taken last summer in Vail Colorado)

If there’s something good that came out of this, is that it made our bond stronger and our faith more steadfast.

As we were leaving the doctor’s office, I glanced once again at the people in that waiting room. One elderly woman who was in a wheelchair, was wearing a colorful bandana but looking glum. Another not so old lady who was wearing a fancy hat accompanied by few friends or family. One middle-aged man who looked frail and sitting alone. And some other ones I failed to describe.

What would the doctor’s report on them be? Would it be very good like ours was? Or not so good perhaps? Or would it be downright heartbreaking? I can only hope and pray for each of them.

Life. So unpredictable. Live it to the fullest. And celebrate it while you can.

Today we will.

 

Peace Be Still

A few days ago, while I was in my clinic seeing patients, I received a phone call. It was another doctor who wanted to discuss with me the results of a patient’s laboratory exam.

It is not unusual to have another doctor call me to discuss about a mutual patient. Except this one was not about a mutual patient. On the other line was the Hematologist-Oncologist (Hem-Onc) doctor. The patient he was calling me about, is my wife.

It started with a regular annual doctor’s visit. After having routine test, my wife’s Primary Care physician was alarmed by the results of the complete blood count (CBC). This prompted a referral to the blood and cancer (Heme-Onc) specialist.

After the evaluation by the Hem-Onc doctor and having the exam repeated, that’s when the specialist called me. He said that he was concerned about the elevated count of a blood component, and for some “funky-looking” cells. He recommended a confirmatory test, a bone marrow biopsy.

Bone marrow biopsy is not a very dreadful procedure but its not a walk in the park either. It can be done as an outpatient, usually under “conscious sedation” (meaning, light sleep). It entails drilling a long large bore needle into the hip bone down to the marrow, and aspirating and scraping a “sample” contents inside the bone.

The problem of being a doctor, is that you know “too much.” Too much than needed. So in my mind, I already ran down on the possible differential diagnosis. I started to play the different scenarios, their treatments and outcomes. And even though I know that it can be nothing or something benign, I couldn’t shake off the idea that it can be a myeloproliferative disorder. In layman’s term, leukemia.

My spouse’s family history was not reassuring either. Her father died of cancer in his 60’s. She has two brothers that died prematurely, one was barely 50, and the other one in his 40’s. Then her sister who was a little older than her, was diagnosed with cancer in her 40’s.

I tried to be nonchalant and positive about it when I spoke with my wife, but I think she can sense that it can be something serious. For the succeeding days prior to the scheduled biopsy, both of us were feeling the uneasiness, as if there’s angry storm clouds hanging over our heads ready to discharge their fury.

The fear of the unknown is one of man’s greatest fears. It terrifies us. It consumes us. It kills us even before we die.

Two nights before the biopsy, we both cannot sleep. My wife asked me point blankly, “Am I going to die?”

I don’t know how to answer that question. Or perhaps I don’t want to answer that question.

She told me that she’s really afraid. So in the middle of the night she asked that we kneel down in prayer.

As we prayed, I asked God to be with us as we go through this storm.

Suddenly I was drawn to the story of Jesus and his disciples when they were caught in a great storm* while crossing the Sea of Galilee. I saw myself struggling with the oars and the sail with the disciples. We were trying our best to keep the boat afloat……

The winds are howling. The billows are rolling. The thunders are cracking. The storm is raging. And I am terrified and trembling.

But where is Jesus?

He is asleep! How can he sleep, when we are about to be swallowed by the storm and the sea?

“Master, do You not care that we are perishing?” I cried.

When Jesus arose, he looked at me lovingly, yet he asked me why do I have so little faith.

Then he spoke: “Peace, be still.”

I looked around me. The winds are howling. The billows are rolling. The thunders are cracking. And the storm is even more raging.

But I am still.

image from here

(image from here)

(*Mark 4: 37- 40)

Looking Beyond X-rays

I looked at her chest x-ray, and knew right there and then that she didn’t have a chance. I have seen bad chest x-rays before, but this time, it was different.

I look at chest x-rays and chest CT scans every day. I review 30 or more each day. It is part of what I do for a living. And it is something that I become good at.

Ever since German physicist Wilhelm Roentgen discovered what he dubbed as “x-radiation” in 1895 we have used this technology in analyzing bones, teeth, and other organs in the human body. It also used to detect cracks in metal in the industry. Now we even use them ubiquitously in all airports for luggage inspections. That’s why bag inspectors know you packed in dried fish without opening your luggage.

But do you know that x-rays can also look into the future? It has nothing to do with radiation-emiting crystal balls.

IMG_3418

It was late August of last year when I went back to the Philippines, not for a vacation but for a medical emergency. The attending physician in the hospital, who knew that I am a doctor myself, led me to the radiology department to show me a chest x-ray of the patient.

It was also here in this same hospital, University of the East Ramon Magsaysay (UERM) Hospital, that 27 years ago, where I picked up a CT scan of the brain of another patient. But at that time I just started medical school. In fact I was only in my first month of my first year of medical school then. Yet even in my untrained eye, I knew that the word “tumor” is not good. Especially if it said it is in the brain.

Now I was back in that hospital, looking at a chest x-ray, one morning that August. I have gained more than 20 years of experience now as a physician. And interpreting chest x-rays has become my expertise.

The chest x-ray the doctor showed me revealed a large tumor, the size of a santol (wild mangosteen) fruit. Not just one, but three! A sign that cancer had spread. A sign of impending doom.

Somehow it felt like I was reading the patient’s obituary, way before her death.

The chest x-ray was my mother’s.

And the CT scan of the head that I picked up 27 years ago? That was my father’s. He died 3 months after I peeked on that head scan.

What is this that I was privileged to see the future through an x-ray, as it gave me an insight of what is to come? Is it a blessing, that I could have prepared for it? Or is it a curse, as I started mourning before everybody else did?

When I broke the news to my mother regarding the results of her chest x-ray, she was not surprised. It was as if she knew it already. She was serene and collected.

My mother was diagnosed with colorectal cancer 5 years ago, and underwent surgery for it. We thought we got rid of it. We thought we kick cancer in the butt (no pun intended)!

But we were wrong. It came back. And with a vengeance.

My mother decided to not pursue any further treatment, like chemotherapy or radiation. For there’s no guarantee anyway that it will matter. Somehow she accepted her fate and was at peace with it.

When we took her home from the hospital she even willed herself even though she was weak to accompany me to the airport in Manila when I flew back here to the US. When I embraced her goodbye, I knew it will be our last embrace. Yet she told me, “Anak hindi ako malungkot. Masaya ako dahil nagkita pa uli tayo” (Son, I’m not sad. I’m happy that we saw each other again). She even added that I need not return for her funeral, it was enough that I saw her alive.

A little more than two months after I saw that foretelling chest x-ray, my mother died.

But there are things that the x-ray did not show. It did not show the inner strength and grace that my mother displayed on her last days. It did not show the peace and faith she had even when facing death. It did not show the confidence and hope that she had, that we will see each other again someday, in a glorious place where there’s no more grief and x-rays.

Invictus

You are a formidable foe. That we will admit. For five years we bask in the glory that we have defeated you. That we have eradicated you!

Or so we thought.

But you came back. Even with a vengeance. Now your are in a stance to take what was denied of you for the past five years. You are so ready to take your kill. You are again victorious.

But you are wrong!

You did not defeat us. We did not cower in your presence. We have fought a good fight. We looked at you in the eye and in spite of you always lurking in the shadows, we lived our lives to the fullest.

Our faith grew deeper. Our hope soared higher. Our ties grew stronger. We laughed. We loved. We lived!

And that you cannot take away from us.

So tell your friend, Death, that we are not afraid of him too. “O death where is thy sting, o grave, where is thy victory?”

The body may be broken, but not our spirits. As for you, Cancer, you never conquered us! slide.001 * Invictus is Latin for unconquered. It is also a poem by 19th century English poet William Ernest Henley. He wrote the poem while he laid in a hospital bed battling a life-threatening illness.

** Dedicated to my mother, on her last dance.

A Perfect Day

I was on-call last weekend. It was not particularly busy that I was drowning in work, but enough to keep me occupied in the hospital most of the days during the weekend. I had more toxic calls before, so I really cannot complain.

I was making my rounds in the hospital and making headway on my long list of patients to see. I have seen all the ICU patients and working on the rest of the patients in the hospital. On my way to the other side of the hospital, I passed the crossway that overlooks the center garden of the hospital.

I stopped for a while and gazed longingly at the garden.

our hospital's central garden

our hospital’s central garden

It was already early in the afternoon. It was sunny, but the temperature outside was not hot, nor was it cold. It was just right. It was early September after all, when summer and autumn are in their crossroads.

It was a perfect day to be outside.

I could have been outside. I could have been sitting outside in that garden with the beautiful flowers in bloom. I could have been outside shooting hoops with my son. Or could have been outside having barbecue with my friends. Or could have been outside riding my bike on some engaging bike trail. Or could have been outside just lying on a hammock under a tree. I could have been outside……

Instead, I was inside the hospital walls. Working.

The next stop on my rounds was the Oncology floor. I entered the room of our patient who has history of rectal cancer and was treated several years ago. But now found to have his cancer come back with vengeance, spreading to his lungs. I was suddenly reminded of my mother who has the same circumstances.

My patient was having difficulty breathing. It was quite obvious that even with high flow oxygen he was struggling. Every movement was an effort. He has been hospitalized for some time now, with no clear indication of when he can go home. Or will he ever?

As I entered his room, he was looking at the window. He was looking at the same central garden that I was looking at, a little while ago. Perhaps he had the same thoughts that I had: I could have been outside enjoying this beautiful day.

But he can’t. And perhaps he never will.

That’s when a thought dawned on me. There’s a reason why I am not outside. I was placed here inside these hospital walls, for a sacred duty to care and give comfort for people who cannot enjoy a beautiful day outside, just like today.

It was a perfect day indeed.

********

(*photo taken with an iPhone)

 

Handiwork of Love

Do you like crochet? (Pronounced crow-shay.) No, it’s not a country in Southeastern Europe, that is Croatia. And no, it’s not something that you eat, that’s croissant. Crochet is a handicraft in which yarn is weaved into a patterned fabric using a hooked needle.

Now we’re clear.

Years ago when we were still in Florida, I received a dainty crochet blanket as a gift. It was made by one of my patients. She learned that my wife and I were expecting a baby boy, and thus she lovingly made a baby blanket for us.

IMG_3661

my son’s crochet blanket

Crocheting and knitting are endeavors that need basic skills, some appropriated time, and a great deal of patience. It also takes vision on how the finished piece would look like while you’re still working on it. Sometimes it is hard to foresee the beautiful final art when what you only have is a small knitted mess, an entangled needle, and lots of balls of yarn.

When my patient gave the baby blanket to us, she told me that it took her a longer time to finish it as she was not as fast as she used to. You may be amazed if I tell you that my patient was ninety-one years old at that time! And frail too. With her advanced age, failing eyesight and with her arthritic hands, it was really a labor of love.

The more amazing part was, according to the patient’s daughter, halfway through the project, she made an error on the pattern but realized it much later. So she uncrocheted (is that a word?) or undo the piece up to the area of the mistake, and weaved it back over again.

What have I done to deserve this gift? I am not sure.

My son is now eleven years old. The crochet blanket sits in our closet. But I cannot give it away, as I know how painstakingly it was created. It is like an heirloom now. Maybe someday my son will use it for his own baby.

More recently, I received another knitted piece. It was a lovely table cover. It was done by a lady that was recovering from cancer. I know that she just finished chemotherapy then, as her hair have not grown back fully, when she gave the gift to me.

However, the lady was not my patient. Her husband is. I diagnosed him with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) – a deadly debilitating lung disease that has no known treatment at this age of modern medicine. Oxygen and comfort measures are the only things we can offer. Most patients die within 3-5 years after the diagnosis. And the sad part is as the lungs progressively fail, they suffocate to death.

Needless to say, my patient, like all other IPF patients, died within a couple of years. Yet his wife, who herself was sick, gave me this beautiful knitted item, which is definitely a handiwork of love. It now sits atop one of our coffee table.

Again, what have I done to deserve this? It should be me offering inspiration and comfort to them. Instead it was I who was inspired by them.

IMG_2461

my knitted table cover gift

Life can be difficult and downright harsh at times. Yet this knitted creations are testaments of human love. They are constant reminder to me, that people, no matter what the circumstances they are in, can be thankful and giving. And this makes this world wonderful, despite of all the ills we find in it.

We may not all learn how to knit or crochet. But maybe we can all learn to live kindly with one another and inspire one another in a loving knit of humanity. What a beautiful handiwork that would be.

Little Girl in ICU

She was sitting in one corner of the room. With big headphones on her ear, and with an iPad in her lap, she appeared to be preoccupied and was in her own little world.

She was a 6-year-old girl, with beautiful blonde locks, sitting in one of our ICU room. Her back was turned from the door entrance and was facing towards the window. But she was not our patient. Her father was.

A couple of feet away from the little girl was her father, lying in the hospital bed. He was half-awake and half-asleep. He was obviously in distress. Every breath was a struggle that slowly zap whatever energy and life remaining in him.

He was 33 years of age, and for the past 6 years had been battling testicular cancer. And I would say that he gave a good fight. A hardy and courageous fight.

Sadly to say, the cancer was winning this battle. It now had spread to his lungs making it more difficult for him to breathe. His CT scan of the chest which I just reviewed prior to entering his room showed hundreds of big and small masses scattered throughout his lungs. The cancer had spread into his brain too causing him severe headaches.

For the past several weeks he had been in and out of the hospital. He continues to receive chemotherapy, though despite of this the cancer continues to progress. During this present hospitalization, he had been admitted to the ICU twice due to problems stemming from the cancer itself or from the complications of its treatment.

As I entered his room with my ICU team, I spoke to him and his young wife who was in his bedside, about the grim situation. We spoke in low tones, almost in whisper, keeping in mind that their little girl was in the same room.

I relayed to them that in spite of everything we have done, we have nothing more to offer, but one. And that is comfort. Meaning, we cannot cure him or treat him, but we can at least make him comfortable. We can offer medications that can take the edge off from his suffering. Something to numb his pain. Or something to blunt his sensation of air-hunger. Something to lessen the agony as he faces the inevitable.

I recommended that we transition to hospice care.

The patient and his wife agreed, as perhaps they know as well that it was time. The wife silently cried, though not so much, trying to compose herself and trying to show strength so not to upset her daughter, who was oblivious of our discussions.

As a parent myself, I can only imagine the predicament my patient and his wife were in. Oh how we wish that we can protect our young kids from the harsh realities of life. Yet I learned that it was the patient’s wish to have her daughter in his room as much as possible.

As we end our talk, the patient’s wife asked me how we doctors can deal with this kind of situations without crying. I softly answered her, “No, we do.” Or at least I speak for myself. Maybe not in front of our patients, but doctors do cry too.

When I exited the room, I glanced at the little girl. I don’t have the heart to disturb her. She was still quietly sitting in her corner of the room. Her back was still turned away from the bed and from us. She still had her big headphones on. Still busy playing on her iPad. Sheltered from what was happening a few feet away, or so it seems. And at least for now.

Does she know that her daddy will not be able to give her piggy back ride anymore? Does she know that he will not be able to chase butterflies with her again? Does she know that her father will not be able to comfort her anymore when when she falls from her bike and scrapes her knee? Does she know that he will not read her bedtime stories anymore? Does she knows that he will not be able to tuck her in bed anymore and kiss her goodnight?

Does she know that her father will not be coming home, ever? She will.

And I hope she has enough memories of what a father’s love is.

*******

slide.001

Post note: Two days after I had the talk with the patient and his wife, he suffered a grand-mal seizure and became comatose. He died a few hours later.

(*photo taken somewhere in Grand Teton National Park)