Panis

Ano kaya ang isini-serve sa restaurant na ito? Maasim na sikmura? Sakit ng tiyan? O kaya LBM? Kahit gutom na kami, hindi namin pinangahasang kumain dito.

Kung puro Pinoy lang ang mga turista, siguradong malulugi ang café na ito.

(*photo taken in Paris)

3 thoughts on “Panis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s