Na Ne Ni No Nu

Posted by

Bago ako pumasok sa eskwela ay nakilala ko si Nanay, Nene, at Nena.

Nung ako’y nag-aral na ay naging kalaro ko si Nane, Neni, at Nonoy. Sumikat rin nuon si Niño.

Nuong ako’y nasa kolehiyo na ay naging kaibigan ko si Nana, Nini, at Nono. At naging bayani si Ninoy.

Ngayong ako’y tumanda na ay nakilala ko si Noynoy.

Huwag naman sana akong ma- Nuno (sa punso).

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s