Sakit sa Balakang, Sambong, at Badjao

Isa sa pinaka-mabentang artikulong inilathala ko sa blog na ito ay ang “Question and Answer: Sakit sa Balakang” (posted Sept 2016). Hanggang ngayon ay mahigit sa 100 tao kada araw pa rin ang sumisilip sa artikulong ito. Marami talaga yatang may masakit na balakang sa ating mga Pilipino. Bakit kaya?

Dahil marami pa rin ang nagtatanong tungkol sa sakit sa balakang, at dahil halos magkakatulad naman ang mga katanungan ay tumigil na po akong sagutin ito ng isa-isa. Pero naglathala naman ako ng aking pang-finale na sagot, “Sakit sa Balakang: Final Answer” (posted Aug 2018).

May natatanggap pa rin akong mga tanong sa sakit sa balakang hanggang sa ngayon, pero dedma na lang po ako. Pero noong nakaraang ilang linggo ay may nagtanong na hindi ko yata kayang palampasin lang, dahil maraming anggulo ito. Kaya’t heto na naman ako, sasagot muli sa isang katanungan.

Ito ang tanong ni Rowena (last name witheld).

Good day po.

Dati po bewang ang medyo masakit na parang ngalay sa akin ng mga nakakaraang araw. After ilang days sumakit po balakang ko sa bandang kaliwa lalo na pag nahakbang ang kaliwa kong paa. Nag pa-check up po ako at may UTI daw po ako. Niresetahan ako ng antibiotic at sambong. Pero kinagabihan lalo tumindi ang sakit.

At bago po nangyari ang lahat, meron po kasing nanghihingi ng limos na babaeng Badjao na may dalang bata. Hindi ko po s’ya nabigyan dahil wala akong barya. Para po siyang nagalit. Bago umalis tinapik po niya ako sa kaliwang bahagi ng balakang.

Nalilito na po ako at nahihirapan. Kaya po nag-search ako at baka may makatulong sa akin. Maraming salamat po.

Dear Rowena,

Sa iyong pagpapahayag ng iyong sintomas, sa aking tingin ay may kinalaman sa galugod (spine) ang dahilan ng iyong sakit sa balakang. Lalo na kapag gumagapang ang sakit sa hita at paa, at kung tumitindi ito kapag naglalakad. Maaring naiiipit ang ugat (nerve root) sa galugod kaya’t sumasakit at parang nangangalay.

Paki-basa na lang ng buo iyong artikulo kong Question and Answer: Sakit sa Balakang para sa mas kumpletong paliwanag at iba pang sanhi ng sakit sa balakang.

Kung ito ay UTI o kaya’y bato sa pantog o daanan ng ihi, maaring makaranas din ng matinding sakit, ngunit ang sakit ay hindi dapat gumagapang hanggang paa. Kung may iba pang gumagapang o nang-gagapang sa iyong hita, eh baka pulis na ang iyong kailangan.

Hindi ako pamilyar sa sambong, kaya’t ni-research ko pa kung ano ito. Ito ang aking napag-alaman tungkol sa sambong:

Ang sambong ay isang mabangong halaman. Ang scientific name nito ay “Blumea balsamifera” o “Blumea camphor.” Ito ay may medicinal properties. Isa rito ay ang diuretic effect – ito iyong nagdudulot ng pagpapaihi. Maari itong makatulong sa UTI o kaya para mailabas ang bato sa daanan ng ihi.

Dahil ang sambong ay mayroong methanolic compounds, ito ay nakakatulong din sa ubo at sipon. Ito rin ay may antibiotic properties dahil ito ay naglalaman ng cyptomeridiol at ichthyotherol acetate. Hindi naman siguro dahil sa sambong kaya’t lalong tumindi ang sakit ng iyong balakang, maliban na lang kung tumungga ka ng balde baldeng tsaa ng sambong ay maari itong makasikmura.

Tungkol naman sa mga Badjao, sila ay isa sa mga diskriminadong katutubong lahi ng tao. Sila ay kilala na “Gypsies of the Sea,” dahil sila ay nakatira sa mga kubo sa dalampasigan o kaya’y sa mga bangka na matatagpuan sa Sulu Sea. Ang kanilang kabuhayan ay ang pangingisda o pagsisid sa mga perlas.

Dahil sa digmaan, politikal na mga isyu, diskriminasyon, at komersyalisasyon ng pangingisda, sila ay natataboy sa kanilang tahanan sa karagatan. Marami sa kanila ay umaalis sa kanilang tradisyonal na lugar at nakikipagsapalaran sa mga barrio at lungsod.

Photo of a Badjao girl that went viral (image from Rappler)

Alam kong may mga Badjao na gumagala-gala sa mga siyudad at humihingi ng limos. Hindi ko alam kung ginagamit pa sila ng mga sindikato. Ngunit huwag naman po sana natin silang paratangan na mayroon silang dalang sumpa o kulam sa mga taong hindi sila napagbigyan, o mga taong hindi nila nagugustuhan.

Una sa lahat, hindi po ako naniniwala sa sumpa ng Badjao. Pangalawa, hindi na nga natin sila matulungan, napag-iisipan pa natin sila ng masama at inaakusahan na nais nila tayong saktan.

Rowena, alam kong naghahanap ka lang ng kasagutan sa iyong nararamdamang sakit, ngunit ako’y nakatitiyak na walang kinalaman ang pagtapik sa iyo ng Badjao. Pero kung sinabi mong hinambalos ka o tinadyakan ka ng Badjao, ay ibang usapan na iyon, at maaaring mo siyang paratangan na sanhi ng iyong sakit sa balakang.

Hanggang dito na lamang po muli, at salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik.

Auld Lang Syne: A Look Back

I am reposting an experience I had several years back. Original piece published December 2013.

**********

I was on-call that New Year’s Eve. As I remember it, even though it was the holiday season and no patient wants to be in the hospital, it was still very busy for us.

It was a time of a bad flu season and our ICU was full. In fact there was even a pandemic that year of a bad strain of influenza A, the H1N1, or otherwise known as “swine flu,” and we had confirmed cases in our hospital. The hog farmers here in Iowa detest the name “swine flu,” as it was detrimental to their trade.

Despite of my toxic duty, I was able to finish my rounds and saw all our hospital patients for the day (took me 12 hours or so), and made it just in time to a gathering of some Filipino friends for the New Year’s party.

I was only warming up with our friends when I was called for a “stat” consult that I have to see right away. Before I left, my friends told me that if I finish the consult and it was still before midnight, then I should come back to the party. It was around 10 o’clock when I drove back to the hospital.

The patient that I came back for was a woman in her 40’s. She had breast cancer and sad to say, despite all the surgery, radiation, and chemotherapy that she underwent, the cancer had spread to the lungs and pleura (covering of the lungs).

The patient was obviously struggling to breathe when I examined her. The chest x-ray that was done that night, which was requested by the oncologist showed hydropneumothorax. That means there was collection of fluid and air in the space surrounding the lungs. And that was the reason I was consulted, to surgically place an additional chest tube (as she already had one in place) to drain the fluid and air.

After reviewing the chest film and comparing it to the previous chest x-rays, I determined that the finding of hydropneumothorax was old. In fact the chest x-ray was unchanged compared to films from few weeks ago.

That meant that the worsening of the patient’s respiratory status was not from the collection of air and fluid primarily. Placing another chest tube would not matter as the lung was trapped and would not expand further. I surmised that her further deterioration was from the advancing cancer itself.

Maybe the patient and her family was hoping against hope that there was still something that can be done. Maybe they were grasping for straws for a possibility that she could see another New Year.

I explained my findings and I then solemnly, but respectfully told them that in my viewpoint, placing another chest tube would not matter, and that would not relieve her breathing difficulty.

Right after hearing my opinion, that was when the patient and her husband made the somber decision that it was time. Time to end it all. Time to let go. Time to transition to comfort measures only. It was time for her to rest.

The patient’s husband went out briefly, maybe to talk with other family members who were outside the room. When he came back, I bid them goodbye and left.

As I went out of the room I saw two girls, both were probably not older than 12 years of age. They were crying, while an older woman was comforting them. I assumed those young girls were the patient’s daughters. I think it would be safe to say that they were not having a “happy” new year’s eve.

I looked at my watch. It was less than an hour to midnight.

By that time the rest of the world was partying while waiting for some fancy ball to drop. At that time most people were celebrating while waiting to welcome the New Year, while another family was also waiting – waiting for suffering to end. Waiting not to welcome, but to say their final goodbyes.

I did not go back to the party. I went straight home to reflect, while the song Auld Lang Syne (translated as Times Gone By) echoed in my head.

Should old acquaintance be forgot,
And never thought upon;
The flames of love extinguished,
And fully past and gone:
Is thy sweet heart now grown so cold,
That loving breast of thine;
That thou canst never once reflect
On auld lang syne.

**********

Post Note:

For us who will be welcoming another new year, may we face it with hope and optimism, and embrace with reverence this precious life we are given.

(*Auld Lang Syne is traditionally sang to celebrate New Year at the stroke of midnight, but it is also sang in graduations and funerals; photo taken at Musée d’ Orsay.)

One Dollar Ring

I got a ring today. A new wedding ring? A graduation ring? A championship ring? No, no, and no.

I was seeing patients in our outreach clinic when I noticed that one patient was wearing a one dollar ring on his finger. I don’t mean that the price of the ring was $1. Or yes it was. What I really mean is that it was a one-dollar bill that was folded into a ring.

Origami is the art of paper folding. It is often associated with the Japanese culture. This form of art is not just for the kids but it has some serious following. In fact even NASA engineers are studying origami to help design their future satellites, shuttles and other structures that can fold and unfold in space. This simple art has become rocket science.

A couple of weeks ago while we were in church, my son folded the church’s paper bulletin (while listening to the sermon I hope) and fashioned it into a wrist watch. It looks like an Apple watch actually. A little boy who was sitting beside us, probably aged 4 or 5, saw and admired it. My son gave his paper watch to him and that made the little boy happy.

I also saw my son folded a one-dollar bill and fashioned it into a bow tie before. But he has not wear it outside. Definitely not in church. I don’t think his mom will let him.

Back to my clinic patient, it was unusual to have a grown up man to be wearing a paper jewelry, I thought. Maybe it was his fashion statement. So I asked him about it and he just said that it was simply his hobby.

He then took the paper ring off his finger and gave it to me. I don’t really want to get his ring, but he insisted.

Well, I can say that I was paid $1 today for my service.

My $1 ring

A Warm Lunch

I have been back to work this week after a brief break when I went to California to visit my aunt.

(photo taken when we drove to the airport to fly back home)

I have been seeing patients all day in the hospital for the past few days and it has been hectic. We have already seen the first case of the flu admitted in our hospital this season and we are bracing for a more brutal time ahead as the wintry air have started to blow.

I don’t like to bash hospital food, but if I have a chance to eat somewhere else besides the hospital cafeteria, I would do so. I wish there is something like the Manila Sunset Grille (see previous post) in the hospital grounds for that would be bliss.

But I have a busy schedule, and going out of the hospital to get lunch is much of a hassle plus I don’t have much time to spare. So regularly I just go to the hospital cafeteria to grab something to eat just to avoid hypoglycemia. I don’t care if it tastes like cardboard as long as the food is edible. Usually I would inhale my food and then continue my hospital rounds.

Yesterday I was in the hospital cafeteria to get lunch. It was still not that bad as I still had time for lunch for there were rare times that I don’t. The lines were long when I went there. As I head down to the cashier, I was getting impatient as the line was not moving as fast as I wanted. In front of me was an old frail lady who moves gingerly slow. She was taking a longer time as she dug deeply into her purse. It was like watching the character of the sloth who moves in slow-motion in the Disney movie Zootopia.

After the old lady handed her money to the cashier which felt like an eternity to me, she took a look at me. I was wearing my white doctor’s lab coat with my to-go box on one hand and a bottle of water on the other. Then the old lady softly told the cashier that she wanted to pay for my food, as she appreciates people who works in the hospital.

I felt like ice-cold water was poured on the fiery coals on my head. I was having unpleasant mood and yet this lady showed me goodness. Shame on me!

Since I knew the cashier as I am a regular in the cafeteria, I told her not to let the lady pay for my meal. I thanked the lady though but politely declined her offer. I told her that I should be the one paying for her meal, and that I really appreciate her gesture.

Yes, there is still goodness in this world. This old lady made me believe again in human kindness.

I still quickly gulped down my food. But I leisurely savor the warm affection I was served.

The Power Pickpocket

(The following discourse was prepared for a local congregation.)

Have you ever been pickpocketted? When I was in high school, I lost 200 Pesos on my way to school. I knew I passed through a crowd during my commute. I was supposed to pay something in school with that money. It either fell out of my pocket or someone picked my pocket.

In the past I heard that when you land in Manila International Airport, you would be greeted with something like this: “Welcome to the Philippines, the only Christian nation in the southeast Asia. Please beware of pickpockets.” I am glad that this had changed for the better.

A few days after I first arrived here in the US, I was walking alone in the streets of Morristown, New Jersey, a relatively quiet town, when a stranger greeted me, “What a beautiful day, isn’t it?” I was taken aback. First of all, in Manila where I came from, you don’t talk to strangers on the street. Secondly, nobody in the Philippines talk about the weather, for it is the same the whole year through. And lastly, when a stranger talks to you, check your wallet if it’s still there.

Our story today is about someone who pickpocketted Jesus of His power.

Let’s read the story in Luke 8: 43-48.

Jesus just arrived from the other side of the lake, and probably landed in the town of Capernaum. Perhaps his boat was still far from the shore when a crowd of people already gathered to meet him.

Ruins in Capernaum

Have you ever been in a crowd? Maybe like in a sporting event, or a concert, or in a very crowded bus or train? During my time in Manila and also in New York City, when I rode the train it was so crowded that I could almost exchange faces with the people around me. And even if the train was moving I didn’t have to hold on to something, for I was propped up as we were packed like sardines.

That was how it must have been when the crowd gathered around Jesus, for the Bible said it almost “crushed” Him (Luke 8: 42). The Greek word used to describe it was sumpnigo. Interestingly, it is the same word that was used to describe the thorns “choking” the seeds that fell on the thorny ground in the Parable of the Sower.

One lesson for us is if we don’t have a deep foundation, the crowd and the cares of this world could crush and choke us.

Invisible Woman

Then a woman pushed through the crowd to get close to Jesus.

Who is this woman? We don’t know her name or her age. I would guess that she was not very old for she was still menstruating, and I will get into that. But we know that she’s been suffering for 12 years. Perhaps in the beginning of her illness she was seeing all the doctors that were recommended to her. From one doctor to another, were only met by disappointment after disappointment. According to the account of the Gospel of Mark, “she suffered a great deal under the care of many doctors.” In the end she used all her money and was broke, but still did not get well.

What was she suffering from? According to the Gospel writers she was “subject to bleeding.” I would surmise that it was some kind of vaginal bleeding like having menstruation. Yet this one did not stop, and has been going on for 12 long years! If you’re bleeding that long, you would be anemic, weak and fatigued.

As a doctor, I would speculate that her illness was most probably not cancer. Because she was still alive after 12 years. I think it was some kind of a benign uterine growth, like fibroids. This causes vaginal bleeding even between menses, and particularly can have very heavy menses. That’s why I think she was younger and not of menopausal age.

If you have uterine growth like fibroids, no medication can treat it. No kind of concoction would work. Only taking out the fibroid by surgery or doing hysterectomy will cure it.

Do you have an illness that no doctor can help? Have you been suffering despite all the medical interventions? Are you desperate for a healing? Maybe you can relate to the story of this woman. It is my prayer that this message is for you and that you find encouragement in this story.

Besides the physical ravages of bleeding for 12 years there’s another aspect of her suffering. She was socially exiled and emotionally isolated.

According to the Mosaic law, if you have bleeding, you are considered unclean.

“When a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. Any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as is her bed during her monthly period, and anything she sits on will be unclean, as during her period. Whoever touches them will be unclean; he must wash his clothes and bathe with water, and he will be unclean till evening.” (Leviticus 15:25-27)

All she touched or sat on was considered unclean. People who had contact with her or with what she touched were considered unclean. This woman had been longing for human touch, and she probably had not received a hug for 12 years!

Why does being soiled with blood considered unclean? It is the Universal Precaution rule. If you work in the hospital today you will don on gloves, gown, goggles if you are handling blood or bodily fluids. This is to protect yourself from contacting disease or also from spreading the disease.

Before people discovered and learned about bacteria and viruses, or how a disease is spread, God already provided rules among His people, the ancient Israelites, on how to prevent spreading diseases. That’s why in the Mosaic law, you are considered unclean if you touch a dead person or an animal carcass, or if you touch an open sore. All pots that critters crawled on must be destroyed. God knows about the bacteria and how they cause diseases even before men discovered them! God is so wise.

A couple of hundred years ago, doctors who did autopsy in the morgue came to the hospital ward to examine patients without thoroughly washing their hands. They probably just wiped them. This was before the era of discovering the bacteria. Then they have observed that those patients nearer the door get sicker or die more frequently than those farther away from the door. Why? Who do you think the doctor touched first after coming from the morgue? The doctors were spreading the bacteria!

This is not Divisoria, but a market place in Jerusalem

Let’s go back to our story. To be considered unclean for 12 long years was like an imprisonment, punished by banishment from humanity. Or she must have gone incognito, and became an invisible woman, that nobody recognized or noticed her when she went out of her home.

Then she heard about Jesus and His miracles of healing. And she learned that Jesus was coming in this part of town. So she decided to see Jesus. Even though she had no business of going out in a crowd, for all she would get contact with would become unclean. According to the law, if she touch Jesus, she would make Him ceremoniously unclean.

Yet this woman was determined to elbow, push and claw her way through the crowd. Though pale and weak, nothing would stand in her way. She was unshakable on her mission. She believed that if only she could touch Jesus’ cloak, she would be healed.

She finally reached Jesus. She approached Him from behind, typical of the modus operandi of a pickpocket. Then she stretched out her hand.

Healing Wings

If you’re going to touch somebody in a crowd, isn’t it easier to touch the shoulder or back? Why stoop down and touch the hem of the cloak? We may think that like a pickpocket, she does not want Jesus to feel her touch, so the edge of the garment would do. But there’s more significance to this edge of the garment.

In the Mosaic Law, God instructed His people about the corners, or fringes, of their garments. In Numbers 15: 38-39 it says:

 Speak to the children of Israel: Tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations, and to put a blue thread in the tassels of the corners. And you shall have the tassel, that you may look upon it and remember all the commandments of the LORD and do them, and that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined, and that you may remember and do all My commandments, and be holy for your God.

It seems like a strange instruction for us but in the Ancient Near East culture, the corner of a person’s garment represented his identity; it was a symbol of who he was and what he stood for. It is like an insignia, or perhaps a monogramed initials on the shirt.

In the story of Ruth, when she was seeking marriage to Boaz, she asked him to spread the corner of his garment over her (Ruth 3:9). It was a request for him to identify with her. The same Hebrew word means “wing” or “corner of a garment.”

When God spoke of making a covenant with His people, He pictured Himself as spreading the corner of His garment over Israel (Ezekiel 16:8)—a symbol of identifying with her as His bride.

In the story of David when he was running away from Saul, one day Saul fell asleep at the mouth of the cave where David and his men were hiding. David sneaked in and cut off a corner of King Saul’s robe, but “afterward David’s heart struck him” (1 Samuel 24:5). These pangs of remorse seem strange unless we realize that he had defaced an important symbol of Saul’s identity and God-given kingship.

So important were the corners of a man’s garment for the Jews that the Old Testament closes with a prophecy of the Messiah that references the corners of His garment: “But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings” (Malachi 4:2 KJV. Again, the same word means both “wings” and “corners of a garment”). At the heart of the Messiah’s identity would be healing for all who have faith in Him.

So when this woman reached out to the hem of Jesus’ coat, it was more than just for healing, but she was identifying with Him and what He stands for. She was embracing that Jesus is the promised Messiah who has healing in His wings.

This woman was not the only one healed when they touched the edge of Jesus’ garment. In Matthew 14, when Jesus was in Genneseret, perhaps after people heard this woman’s story, sick people lined up by the road where He would pass, and all who touched the edge of His coat were healed.

When this woman touched Jesus’ garment, “immediately” she felt that her bleeding stopped. She was instantly healed! And she felt it. But somebody felt it too. Jesus felt it too.

Then Jesus asked around who touched him. The disciples thought that Jesus was being silly. Why asked who touched him when we knew that a crowd of people was almost crushing him. But Jesus said “I know that power has gone out from me” (8:46). The Greek word translated “power” (NIV) or “virtue” (KJV) is dunamis, from which we get our English words “dynamo,” “dynamic,” and “dynamite.” That must have been a power surge that left Jesus. And He was looking for the power pickpocket.

Why did Jesus want to confront the woman and make her secret known? I can think of two reasons. The first one was to release her from the burden of uncleanliness and to take away the stigma. It was to make known to her and to the people around that He accepted her, and that she does not need to be incognito or invisible anymore. Secondly, to let her know that it was not the magical power of His cloak, but it was her faith in Him that healed her.

Ironically there were many people around pressing upon Jesus. But they have only brushed and casually touched Him. Are we one of those people in the crowd? Always in church, sits in the pew every week, present in all the church’s activities, and yet we have not really reached out to Jesus with that touch of faith.

I pray that we be like that woman – who have that elbowing-and-clawing-my-way kind of faith, that nothing-can-stand-on-my-way kind of faith. And that we reach out to Jesus. Be identified with Him and who He is. And that we embrace the Messiah, our Savior, who has healing in His wings.

This is my prayer.

A street in Jerusalem

*************

(*all photos taken during our visit in the Holy Land a couple of years ago)

Startling Origins of Wedding Traditions

Since the month of June just rolled in, let’s talk about weddings.

Few weeks ago I was asked to emcee a wedding reception. Actually, my daughter (now 21) and I were the emcees and I really enjoyed the experience. I have done emceeing for same kind as well as other events before, but this was the first time I shared the task with my daughter. We got compliments in doing the gig, so maybe next time we should charge a fee for our services.

In preparation for the job we did some research of some of the common wedding traditions and its origins. What we found about these traditions were really fascinating and some even shocking. I’ll share some of them here:

Wedding veil. This wedding tradition dates back to the days when the marriages were pre-arranged. Well, I understand that arranged marriages exist up to this day. Traditionally, the bride’s family or perhaps also the groom’s family would not allow the groom to see his bride until the day of the wedding. This is because if he didn’t like her looks, there was a chance that he might not agree to marry her. Thus, the veil was used to conceal the bride’s appearance up until the time the groom raises the veil after the ceremony. I can only imagine how many grooms got surprised or perhaps even horrified on their wedding day.

Bridesmaids. It is now customary to have bridesmaids to be part of the wedding entourage. They usually wear matching outfits that are similar or closely similar to the bride’s. According to the tradition and superstition, the reason there were bridesmaids that were garb with same clothes as the bride was to confuse the evil spirits and prevent them from finding the bride and thus spare her harm. I wonder if during those days when the bride blends with her bridesmaids, did that confused the groom too?

Bestman. The groom usually picks his closest friend or a brother to be his bestman. However centuries ago, men resort to stealing or kidnapping their bride-to-be from their family if they disapprove of him. So the groom chooses his “best man” to protect him and his bride from the pursuing family. They are called best man for a reason, as they are the best swordsman or the best warrior. And so you thought their job was just to secure the wedding rings.

Bride and Groom’s position. It is by tradition that the bride stands at the left side of the groom during the wedding ceremony. So when they face the congregation, the bride is on the right and the groom is on the left from the perspective of the audience. I heard that the reason for this is because the bride should be always right. I am not arguing that, because my wife tells me so. However, the real reason for the tradition again dates back centuries ago, when duels can ensue during the wedding. The bride is on the left side of the groom so his right arm is free to hold a sword in case there is a fight.

Ring on the left hand’s fourth finger. Do you even wonder why we put our wedding band on the left fourth finger? The reason we put the ring here is because the Romans believe that there is an artery in this finger that connects directly straight to the heart. However, anatomically that does not exist. It’s a myth. If I can suggest it should be worn on the middle finger. So when somebody annoyingly flirts with you, you can flash your middle finger with your wedding band on it, to tell them to back off.

Bride’s flower bouquet. At the recent wedding that we emceed for, the ceremony was delayed as the bouquet of flowers was delivered late. So we have to wait for several minutes until the flowers arrived. Obviously the ceremony is not complete nowadays without it. However in the olden times, the bride carry a bouquet for a more practical reason. During the time of the Bubonic Plague in Europe where millions of people die, the bride carry a bouquet of garlic and herbs to cover up the stench of death around them. It was also thought that the bouquet of herbs or flowers can ward the evil spirits.

Bouquet toss. It is now a tradition that the bride will toss her bouquet of flowers to the gathered single ladies. The one who caught the bouquet is thought to be the next in line to be wed. However that was not the purpose the bride throw away the bouquet centuries ago. During those days, the crowd could be so envious of the bride that they would attack her, tore up her clothes and grab her bouquet. So the bride would purposely toss the bouquet to the crowd to prevent her from being assaulted. What a mean crowd.

That’s all for now folks. Do you know of other wedding traditions with bizarre ancient origin?

Lastly, I heard that before it became a traditional wedding march, it was actually a wedding run….

(image from the web)

Batingaw

O aming minamahal na mga batingaw,

Pinagtanggol ang kalayaan kaya’t umalingawngaw,

Subalit pinilit supilin, kayo’y sa ami’y inagaw,

Sinakal at ginapos para hindi na makasigaw.

                 

Ngunit mga kampana ba’y mapapatahimik,

Alab ng puso ng isang bayan, ito ba’y mapipiit,

Kahit impit na ang mga tinig ito pa ri’y maririnig,

Patuloy na lalaban kahit buhay man ang kapalit.


O Inang Bayan, tayo’y kumanta’t sumayaw,

Kinalagan nang muli ang ating mga batingaw,

Kanilang mga boses muling hihiyaw,

Para sa kalayaan muling aalingawngaw.

(*A tribute to Balangiga bells. Above photo though is not of Balangiga bells, this was taken at Bantay tower in Vigan.)

Of Pigs and Demons

(The following is a discourse I gave in a local congregation.) 

On June 8, 2015, a major highway in Ohio was shut down for 8 long hours. The reason? There were several hundred pigs running wildly on the road. According to the news, a trailer truck carrying 2200 piglets crashed and tipped over. Even though a couple hundred pigs died in the accident, the majority survived, but were set loose. People in the neighborhood took several hours corralling the piglets. About 1500 piglets were recaptured, but a few hundred were not, as they had escaped into the nearby forest. I’m not sure if there are still sightings of pigs running freely in that part of Ohio even today.

Our Bible story today is also about 2000 pigs running wildly. Let’s read Mark 5:1-20.

Crossing To The Other Side

The story opens when Jesus was getting off the boat, but I would like to go several verses back to what leads to this story, Mark 4:35-36.

After a long and tiring day of teaching, Jesus told his disciples, “Let’s go to the other side.” They were on the sea of Galilee, and Jesus told his disciples to cross to the other side.

This other side is not just the other side of the lake, but for the Jews during that day, it was really known as the “other side,” referring to a Gentile territory, a place to avoid. The whole region was known as Decapolis as it was composed of 10 cities. But in Jewish tradition it was also referred to as the “land of the seven,” pertaining to the 7 pagan nations that were driven out of the land of Canaan during Joshua’s conquest.

But why go to the other side? Because Jesus wanted to minister there too. Because the other side needed a Savior too.

What is the other side for us today? The other side of the world? It does not need to be, for it could be the other side of the fence. Or the other side of the street. Or the other side of a room. Hostile or not, someone on that other side needs to hear the message too.

The Sea of Galilee is not really a sea. It is a lake. It measures 64 square miles, nearly the size of Washington D.C. The lake is 700 feet below sea level with semi-tropical weather around its coasts. The lake is bounded by high mountains with snowy peaks especially on the east side. So the rising warm air from the lake can collide with the rushing cold air from the surrounding mountains, causing large temperature and pressure changes and giving rise to sudden violent storms.

Jesus and his disciples encountered such a strong storm as they were crossing it, that the disciples, most of whom were experienced fisherman who knew the lake like the back of their hand, were terrified that they would not see land again. They feared that they would perish. They cried to Jesus for help.

Jesus commanded, “Peace be still.” And all was quiet again.

Some of us may be going through some storms of life right now. Just remember, the Prince of Peace is on our boat. There’s nothing to be afraid of.

IMG_4588

A hill overlooking the Sea of Galilee

My Name is Legion

As Jesus and his disciples reached the other side, they got out of the water and were immediately met with another stormy situation.

In Mark 5:3-5 it is described how terrifying yet pitiful the condition of this man. He was alive yet he lived among the dead – in the graves and tombs. People tried to bind his hands and feet but he was so wild and strong that he broke the chains. He would shout and the people would hear his blood curling cries every day and every night. He cut himself with stones. He was naked, only covered with dirt, mud, and blood. What a terrible condition!

Jesus was still far off when this demon-possessed man came running to him. The disciples might have run in the other direction, but Jesus was ready to meet this man. The man fell on his knees in front of Jesus.

Did this man come to Jesus on his own volition despite under the power of the demons?Perhaps this man knew despite his cloudy mind that Jesus was his only hope. Maybe he knew that the only one that could free him from the slavery of the devil and has come to deliver him.

Then the demon within the man spoke to Jesus, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God’s name don’t torture me!”

Even the demons knew who Jesus was. But whether they acknowledged or were subservient to that authority, is another story.

In the background of this, there is an ancient superstition that you can have spiritual power over another if you knew or said their exact name. This is why the unclean spirits addressed Jesus with His full title: Jesus, Son of the Most High God, not as a confession of Jesus’ authority, but a desperate attempt to gain control over him.

Jesus asked, “What is your name?” Now Jesus was not playing to that ancient superstition. In reality, Jesus knew each demon, their name and their rank. So when the demons answered “My name is Legion,” they were not giving their exact name. Yet Jesus still had power over them.

Legion is a Roman military unit that is about 6000 men. Whether this man has really 6000 demons, is not clear. What we know is that they were many. And so when the demons answered, “My name is Legion,” they were saying we are many and outnumber you. Were they trying to intimidate Jesus?

This is what I know, with Jesus on our side, we are never outnumbered. Even if its you against the world, with Jesus on your side, you always have the advantage.

Because Jesus was more powerful than the demons, He commanded them, “Come out of this man, you impure spirit!” Then the man was free.

Dark Encounter

It was a Friday night. We were attending a prayer meeting in our church in the Philippines and I was about 12 years old at that time. My father was out-of-town for a conference, so it was just my mother and us kids that went to church that night.

My mother had a part in the service. She gave the opening prayer, so she was sitting in front. The speaker was a lay person and was just starting his sermon when suddenly, a young lady a few pews in front of where I was sitting, started screaming in a voice that sounded non-human. She stood up and ran wildly to the pulpit and tried to attack the speaker.

The church members realized what was happening and sprang into action. Strong men in our church tried to hold down the lady who was acting strangely. It took at least 7 or more of them to control her. It was clear her strength was more than human.

But you know what? When she attacked the speaker who was a small man, the speaker, with one swiping motion, sent the lady sprawling to the floor. I want to believe that power was not coming from a human too.

They took her to a room at the back of the pulpit, the Pastor’s room, and there several members of our church tried to drive the devil out of her. You need faith to be inside that room. I was not one of them, for I may have been too young then, but more so, I was too afraid.

Even though I was not in that room, I heard what happened inside that room as it was relayed to us by those who were inside. They said that the demon-possessed woman was looking fiercely at everyone inside the room, and that was the most intimidating situation they had ever been in. But I want to believe that when the woman looked around her, it was her who was intimidated, as what she saw was not the frightened brethren, but the angels of God surrounding the brethren.

She also uttered that it was too bright in that room, and that she hated the “blinding” light. I would like to believe that it was not the 100W bulb that she was pertaining to, but it was the truth that our church had that she hated, for the devil is the prince of darkness. I am sure as well, that the blinding light was not coming from the light bulb, but from the presence of the Most High.

After some time of intense prayer, the devil left. Interestingly, when the demon left the woman, the door banged three times. Were there 3 demons in her? We don’t know. What we know was it left her.

After that event, there was a spiritual awakening in our church. The members became more active. For one we realized that since the devil was attacking the church, we must have the truth, and that angers him. The other thing was we realized that with God’s power, we can defeat the devil.

Deviled Pigs

Back to Jesus’ story, the demons requested that they would not be sent outside of the city but to the pigs instead (verse 12).

Nearby was a herd of 2000 pigs. As I’ve said, this was Gentile territory, that’s why they had pigs, as Jews would not raise pigs, for they were unclean. This story is full of the ritual of uncleanliness: the place of Decapolis – a pagan territory, the man living in graves, having an unclean spirit, and then the unclean herd of swine. But God can make even the most unclean clean. “Though your sins are as scarlet, they shall be as white as snow,” Isaiah 1:18.

So the legion of demons were sent to the pigs. If there were 6000 demons, they went to 2000 pigs, so there were more demons than pigs. That’s the real “deviled ham.” So the pigs ran to the cliff and made a swine dive into the lake and drowned.

Iowa has the most pigs in all the US, so we could be considered experts. Every pig farmer would tell you that pigs can swim. Pigs may not fly, but they can swim. In fact, they are good swimmers for short distances.

Then why did those pigs drown? I don’t know, but perhaps the lesson for us is that even if we think we’re strong and can swim against the tide of temptation, if we allow the devil to take hold of us, we will drown.

Can you imagine the horror of the pig herders? The horror of the owners of those pigs? Losing 2000 pigs, that’s a lost livelihood!

When the town people came, the man was seen sitting, clothed, calm and on his right mind. The people, when they saw what had happened to the man, were afraid (verse 15). Were they more afraid now that the man was calm and on his right mind than when he was wild and fierce?

Then the saddest thing happened in this story: the people asked Jesus to leave their town (verse 17). Were they more concerned of their lost material possession or their lost livelihood? Or were they afraid of Jesus’ power and what He could do to them and their town, and they don’t want any part of that? What a more pitiful state they were in, than the demon-possessed, for they rejected Christ.

The most tragic state to be in is to believe that we don’t need a Savior.

The 13th Disciple

That term “sitting” is significant (verse 15). In Luke 8:35 it tells the “man is sitting at the feet of Jesus”  – a term usually used to picture somebody taking a posture of a disciple. What the gospel writers are saying is that this man became a disciple of Jesus. Thus I consider him the 13th disciple.

In fact he wanted to come with Jesus (verse 18), but Jesus said no. This is one instance that Jesus said ‘no’ to a request. To some disciples he said, “Come, follow me.” Not to this disciple.

Instead he was sent out and given a commission: “Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you” (verse 19). Besides being the 13th disciple, he was also the 1st missionary that was sent by Jesus.

Is there something that the Lord has done for us? Has He shown us mercy? Should we also tell our family and friends?

I can just imagine the people from this man’s hometown who saw him before like a wild beast and helped chain him down, now seeing him sane but on fire for the Lord. Those who have heard his wild cries in the night, were now hearing his wonderful story of redemption. Those people who were afraid and were running away from him before, were now drawn to this unusual bearer of good news. They must all be wondering, “Was this the same man?” And as the scripture said (verse 20), they were amazed. Amazed of how Jesus transformed this man.

When Jesus came back to this territory of Decapolis perhaps some months later (Mark chapters 7-8), the people were ready to listen. They even brought their sick for him to heal. We read that there was a multitude of people who gathered that after being with Jesus for 3 days, they refused to leave. This was when Jesus fed 4,000 people.

Why had this part of town become more receptive? I would like to believe that some of those people had heard the testimony of this 13th disciple, the man Jesus freed from the Legion, and they wanted that same transforming and saving power too.

When Jesus met this man, he did not see a demoniac. Beyond his frightful appearance Jesus saw a man who needed to be saved. He saw a man who would be his next disciple. He saw a man who would be a missionary for Him.

If Jesus can transform this demon-possessed man, He can transform you and me.

For One Lost Soul

We always heard, “Let’s come to Jesus and live.” But the truth of the matter is, we don’t come to Jesus. Jesus comes to us. He’s always the one initiating to meet us. He’s always the one searching for us.

As in this story, Jesus came all the way across the lake to meet this man. When Jesus made that trip, He foreknew that it would take all night to cross the lake. He foreknew that He’ll even encounter a storm. He also foreknew that the people on the other side of the lake were not ready to receive Him and He would be sent away.

But Jesus made the trip anyway. Why? Because there is one wretched man on that other side that needs salvation. He ministered to no other person on the other side of the lake, except for one man. He made the trip and crossed the lake for just one man.

I believe that if there was only one man who had fallen into sin, and if that was me, Jesus would leave heaven and die on the cross just for me. If it were you, He would do it for you.

That’s the God we serve. He’s searching for you and me. He’s coming to this part of town to meet us. Be ready to meet Him. This is my prayer.

IMG_4542

Waiting by the Sea of Galilee

(*photos taken last year)

Abangers: Infinity Wait

Ilang araw na lang ay lalabas na ang bagong pelikula ng mga paborito nating superheroes, ang “Avengers: Infinity War.” Ito ay isa sa pinakamalaking production ng Marvel Studios at pagsasama-sama ng pinakamaraming superheroes.  Ang movie genre tungkol sa mga superheroes, ay isa sa mga pelikulang kinagigiliwan ng madla at malakas tumabo sa takilya.

Pero ibang superheroes ang gusto kong talakayin ngayon. Ito ay ang mga Abangers. Mga taong nag-aabang.

Hindi ko tinutukoy ‘yung mga tambay sa kanto. Oo nga’t nag-aabang din sila, pero hindi ko lang alam kung ano nga ba ang inaabangan nila. Siguro, Pasko?

Hindi ko rin tinutukoy ang mga pasaherong tinitiis ang pagod, gutom, init, at pakikipag-siksikan habang nag-aabang ng masasakyan. Tunay naman na umaabot ng siyam-siyam makarating lamang sa paroroonan. Sa ibang pagkakataon ko na lang tatalakayin ‘yon.

Ang aking tinutukoy ay ang mga nag-aabang sa pag-ibig na hindi nila maangkin. Sa simpleng salita, ‘yung mga nagmamahal ng taong may girlfriend o boyfriend na. O mas masaklap pa, nagmamahal ng may asawa na. Sila ay nag-aabang na magkahiwalayan ang sinisinta nila, para sila naman ang makaentra.

Maraming mga kanta akong kinagisnan noon na nagsasaysay ng ganitong sintimyento. Ito ang isa: Hanggang Sa Dulo ng Walang Hanggan.

Ang orihinal na umawit nito ay si Basil Valdez, at ni-remake naman nila Gary Valenciano at Sarah Geronimo.

At kung sadyang s’ya na ang ‘yong mahal,
Asahan mong ako’y di hahadlang,
Habang ikaw ay maligaya ako’y maghihintay,
Maging hanggang sa dulo ng walang hanggan.

Ayan ang tunay na Abanger! “Abanger: Infinity Wait.”

Heto pa ang isa, awit naman ni Martin Nievera, “Ikaw ang Lahat sa Akin.” May cover din nito si Regine Velasquez.

At kung hindi ngayon ang panahon,
Upang ikaw ay mahalin,
Bukas na walang hanggan,
Doo’y maghihintay pa rin.

Meron pang isang kanta, ang awit ni Andy. Andy ba kamo? “Andy ‘to ako, umiibig sa ‘yo.” Huh?

Ah, eh si Ogie Alcasid pala ang kumanta nito. At my version din si Leah Salonga.

Nandito ako umiibig sa iyo,
Kahit na nagdurugo ang puso,
Kung sakaling iwanan ka niya,
Huwag kang mag-alala,
May nagmamahal sa iyo,
Nandito ako.

Ilan lang ‘yan sa mga theme songs ng mga Abangers. Sila ay mga superhero, di ba? Hero, bayani, as in martyr! Pwedeng-pwede na silang barilin sa Luneta.

Maaring iyong tatanungin, masama bang maging Abanger?

Unang-una, mahirap maging Abanger. Lagi ka na lang nagtatago sa dilim, naghihintay sa pagkakataon na lumabas sa liwanag. Laging patago ang iyong diskarte, at baka ka mahuli ng tunay na nagmamay-ari. Sabi nga ng lumang kanta ng Apo Hiking Society:

Mahirap talagang magmahal ng syota ng iba,
Hindi mo mabisita kahit okey sa kanya,
Mahirap oh mahirap talaga,
Maghanap ka na lang kaya ng iba…..

I-dial mo ang number sa telepono,
Huwag mong ibibigay ang tunay na pangalan mo,
Pag nakausap mo siya sasabihin sa’yo,
Tumawag ka mamaya nanditong syota ko.

Pero marahil ikakatwiran natin, kung tunay ang pagmamahal natin, ito’y ipaglalaban natin kahit pa may bakod na. Bahala na kung magkabistuhan pa. At handa tayong maghintay, kahit pa sa dulo ng walang hanggan, ika nga ng kanta.

Pero dahil kaya sa pagiging Abanger ay maaring ipinipinid natin ang ating paningin at sinasarado natin ang pinto sa ibang mga pagkakataon. Sabi nga ng isang quote:

When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us. – Alexander Graham Bell

Minsan hindi pinto, kun’di bintana ang pinagbubuksan. Kaya’t tumalon ka na sa bintana. Jump out and move on.

Marami ang nabubulag at marami rin ang nagbubulag-bulagan dahil sa pag-ibig.

Isa pang dahilan, ilagay natin ang ating sarili sa sapatos ng boyfriend o girlfriend ng ating inaabangan. Hindi ko ibig sabihin na nakawin mo ‘yung sapatos ng boyfriend o girlfriend, pero siguro naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Hindi ba nakakabwisit kung may umaasungot o umaaswang sa iyong syota? Sabi nga ng Gintong Utos: Huwag mong gawin sa iba, ang ayaw mong gawin sa iyo ng iba.

Ang huling dahilan na naiisip ko kung bakit hindi magandang maging Abanger ay ito, hindi mabuti ang “One-Way Street” sa larangan ng pag-ibig. Hindi ito malusog na relasyon. O hindi ito maituturing na tunay na relasyon.

Unrequited love is the infinite curse of a lonely heart. ― Christina Westover

Tulad ng mga naririnig mong payo ng iyong mga kaibigan, ‘Ang mga martyr, binabaril!’ Alam kong may halaga ka, kaya’t pahalagahan mo rin sana at mahalin ang iyong sarili. Natitiyak kong may tao ring magpapahalaga sa iyo.

Masakit man isipin at mas masakit pang aminin, na ako ay naging isang Abanger din noon. Oo, nag-aabang ako sa pagdaan ng magtataho sa aming kalye noon.

Pero seryoso, naging tunay akong Abanger, nanligaw at nag-abang sa babaeng may boyfriend na. Ito ay nang ako’y nasa unibersidad pa. Akala ko nga kami na. Dalawang taon din akong nagpakagago! Pero salamat at naumpog ako at namulat sa katotohanang wala akong mahihitad at hanggang sa pagiging Abanger lang pala ako.

Hindi ako nagkikimkim ng galit. Hindi ako nanghihinayang. Hindi rin ako mapait sa mga pangyayari.

Noong makailang taon lang ang nakalipas, ay dumalo ako sa aming Graduation Silver Anniversary ng aming unibersidad sa Pilipinas. Dito ay muli kong nakita ang aking dating inaabangan. Oo nga’t may kaunting kislot sa dibdib nang akin siyang makita matapos ang dalawampu’t limang taon. Pero akin ding napagtanto na pundi na at wala nang liyab ang aking damdamin para sa kanya.

Hanggang sa ngiti na lang kami at pagbati ng “Kamusta ka.” Dahil para sa akin, natagpuan ko na ang aking “forever.” At hindi lang ako isang Abanger.

No Chance Encounter

(The following is an excerpt from a discourse I gave in a local congregation. Thoughts were inspired after standing in a spot pictured below.)

Simon, after an 800-mile long travel, in a dream journey of a lifetime, finally arrived in Jerusalem.

He was warned of the large crowd especially during Passover time. But that day, he saw a different event. Even though the streets were crowded with lots of people they were making way for this unusual procession. There were no wailing sirens or flashing lights to warn people to make way, but there were Roman soldiers shouting with their glistening swords that part the crowd like the Red Sea.

Then Simon saw a man, so bloodied in his face, head, and back, carrying a beam of a cross, being led by the soldiers. Simon realized, he was witnessing a man being led to his death by crucifixion.

Crucifixion was not invented by the Romans, but they perfected it. Crucifixion was a punishment mostly reserved for those sentenced with insurrection or rebellion. Mostly people crucified were people subjugated by the Romans.

The weight of the whole cross was about 300 pounds. But usually the one being crucified carry only the cross beam, which in itself weighs about 100 pounds. They carry this to the place where they will be executed.

But even that weight of the cross beam was too heavy for this man condemned to die, as Simon witnessed. Perhaps he was weakened from all the lashes he received in his back. Perhaps he was already too weak from the blood loss from the wounds in his head and body.

Simon saw that the man carrying the cross fell under the weight and cannot stand anymore. Next thing Simon knew was that he was being ordered to carry that man’s cross.

But why was Simon chosen? Was it really random or by chance that he was picked? Romans will not let a Roman citizen carry the cross. They only let Jews or a foreigner do it. And Simon looked like a foreigner. He stood out of the crowd. He definitely looked like a stranger in Jerusalem. Was it the way he dressed? Or was it something more obvious?

Simon was most probably dark-skinned. In a more blunt way of saying, he was black.

First of all he was from Cyrene, a country in North Africa. We know that these people were descendants of Ham, the third son of Noah, who was believed to be the ancestral father of black people. The name Ham, many scholars believe meant “black.” This is supported by the Hebrew and Arabic evidences, in which the word “chamam” means “to be black.”

Another support is in Acts 13:1, it mentioned a man named Simeon (Simon) who was called the black man, who was one of the teachers in Antioch. Whether this was the same Simon from Cyrene who carried Jesus’ cross is hard to prove. What we know though, is that Acts 11:19-21 mentioned that the first Christians who preached in Antioch were from Cyprus and Cyrene.

In all likelihood, Simon was picked because he looked different. Discrimination is not something that we only have today. Even in those times it already existed.

But Simon was not pick by chance. I believe God has destined him to carry the cross for a special reason. Same thing that God picked those who were being discriminated and ostracized during those times: the Samaritans, the tax-collectors, the Publicans, the lepers, the sinners. God chose those who the world see as unwanted, and use them in a special purpose for his divine plan.

If God does not discriminate, who are we to discriminate people whom we think are different from us?

Back to Simon, when he was picked by the Roman soldiers, he was reluctant. The Bible said in Matt 27:32, he was “forced” or “compelled.” Meaning, he did not volunteer. Most likely he even refused!

But can you refuse the Romans? There was a Roman law called lex angeria stating that if a Roman soldier tells you to carry his pack or a load, you must carry it for 1000 paces (1 pace=2 steps), which is really close to our current mile. After 1 mile, you can bring down the load and you can go on your business.

But Jesus in his teaching in Matthew 5:41, said that if a soldier demands you to carry his pack for 1 mile (pertaining to lex angeria law), carry it for 2 miles instead. That was Jesus said! So if someone ask you a favor, do it beyond what you are being asked. Not out of duty, but do it out of love.

I am not sure Simon heard of this Jesus’ teaching, that he would be willing to carry the cross for more than a mile.

IMG_4454

Station V, Via Dolorosa: spot where Simon carried the cross

But I get it, not just because the cross was heavy, and it was not even his cross to carry, Simon has other reasons to be reluctant. One is that if he carry that bloodied cross, he would contaminate himself with blood and he would be deemed ceremoniously unclean by Jewish law. He then would not be able to participate in the Passover feast, which was the very reason he came to Jerusalem in the first place.

Sometimes we have our own plans, and all of a sudden we are being diverted to do something we don’t want to do. Just like Simon. But God has a plan for us. We just have to trust Him.

The other reason, why I think Simon was reluctant to carry the cross was, can you imagine the humiliation of carrying the cross of somebody you don’t even know? The humiliation of being associated to somebody condemned to die.

Simon’s experience was: from dream to nightmare, from holy to horrific, from going to the place of worship to going to a place of execution.

But as Simon followed Jesus carrying the cross and being led by the Roman soldiers, something happened to him. It changed him.

Simon have looked into the bloodied face of this man and their eyes met. The look that peered through his soul. The look of love and forgiveness, despite him being led to his death. Surely, Simon thought, this Man was different.

As he was following Jesus with the cross, he have heard him speak as recorded in Luke 23:28 “Daughters of Jerusalem, don’t weep for me, but weep for yourselves and your children.” Surely, Simon thought, this Man was different.

Something changed the heart of Simon. I believe that after they came to Calvary and he was told by the soldiers that he can bring down the cross and was free to go, he stayed in the crowd and watched what would happen to the Man whose cross he carried.

Simon witnessed of how this Man forgave those who were crucifying him, praying “Father forgive them for they don’t know what they are doing.” He saw this Man die and how He cried “It is finished,” and how he uttered “Father, into thy hands I commit my spirit.” Surely, Simon thought, this Man was different.

From an unwilling cross bearer, Simon became a willing faithful follower.

Simon realized the fact that his hands and his shoulders and his body that were stained by this Man’s blood did not make him unclean, but rather that very blood cleansed him of his sins. Simon can claim that he was literally washed by the blood of the Lamb.

How sure are we that Simon became a follower of Christ?

In Mark 15:21 it mentioned Simon’s sons, Alexander and Rufus. The book of Mark was written about 25-30 years after Jesus died. The fact that Mark mentioned the names of his sons, implied that his sons became known to the early Christian church. That means they became pillars of the church, because their converted father introduced them to the Savior whose cross he carried.

Also in Acts 11:19-21, which mentioned those early Christians from Cyrene, and we may wonder, why were the earliest Christians from a place 800 miles away from Jerusalem? I want to believe that those were converted by Simon when he returned home to Cyrene. Even Paul in Romans 16:13 greeted Rufus, Simon’s son, whom Paul said was ‘picked by God to be his very own son.’

Yes, Simon was not picked by the Romans by chance, but rather God picked Simon. And it was not a chance encounter, but it was a destined encounter.

May the story of Simon, inspire us for our own fateful encounter.

(*photo taken in Jerusalem)