Muling Pagkikita

Posted by

Mahigit anim na buwan na rin pala ang nakalipas nang ako’y manumbalik sa Pilipinas. Isang matamis at mapait na karanasan. Matamis, dahil nakita kong muli ang aking mga kamag-anak, kaibigan at dating kaklase. Mapait, dahil natuklasang my cancer sa bituka ang aking ina nang ako’y naroon. Walang kasiguraduhang bukas ang inihatol sa kanya.

Isang malungkot na tanawin ang aming paghihiwalay ng aking ina, nang ako’y tutulak na pabalik dito sa Amerika. Dito niya naibulalas, “Anak, magkikita pa ba tayo na ako’y buhay pa?” Isang katagang napakahirap sikmurain.

Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan……….

Ngayong gabi, kami ay nagkitang muli ng aking nanay…………Siya ay malakas, malusog, at higit sa lahat, siya ay malaya na sa cancer. Siya ay dumating dito sa Amerika, upang kami ay dalawin dito sa Iowa. Matapos ang matagumpay na operasyon at pag-gagamot, siya ay may bagong yugto ng buhay. Oo nga’t may tanda siya ng dating cancer (permanenteng colostomy), ngunit ang mahalaga, siya ay buhay.

Hindi ko alam kung ilang taon pa ang idudugtong sa aking ina. Ngunit ngayon ay akin munang nanamnamin ang aming masayang pagsasamang muli.

4 comments

  1. Praise God for her new life. Praise God for where you get your strength.Praise God for your strong faith.

    we will be praying for her.

    love,
    samtindan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s