Pangarap sa (Buhay)Patay

Posted by

Nuong nakaraang araw, dahil sa biglaang pagkamatay ng aking bayaw, ay napag-usapan naming mag-asawa kung ano ang gusto ko kapag ako ay pumanaw na.

Simple lang naman ang aking hiling. Hindi ko nais na ipag-tirik ako ng monumento. Hindi ko rin pangarap na mailibing sa musuleo. Wala rin akong hangarin na ipangalan sa akin ang isang kalsada o eskinita o kahit pa mabahong estero.

Gusto ko lang sana na i-cremate ang aking katawan at ang aking abo ay ibalik sa Pilipinas. Ang aking munting kahilingan ay isabog ang aking abo hindi sa Pasig River o Manila Bay, kundi sa baha. Oo sa mga binabahang lansangan ng Sampaloc, Manila. Hayaan akong magtampisaw muli sa tubig ulan (o tubig canal?), upang manumbalik at maging bahagi ng lupa na aking kinalakihan.

May isa lang pong problema. Mapapayag ko kaya ang aking pamilya, na sa imburnal ng Maynila ang aking magiging huling hantungan?

flooded streets of Manila (photo courtesy of World News Network)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s