Someone is Praying

I was pulling out of our driveway last weekend and I had this certain feeling of heaviness in my heart. I was going to work and would be in the hospital, mainly manning the ICU, for 36 long hours straight.

First of all, it was the weekend before Christmas, so I was a little sad that I would miss out on many happenings. My kids were supposed to play music in the church’s Christmas program. But more so, I had this feeling of dread to whatever challenges I would face. The ICU is crazily busy this time of year, you know. What kind of chaos was waiting for me, God only knows.

Of course that dreadful feeling I had was nothing compared to some other people leaving for work. Like the OFW or overseas workers who are leaving their home and family for a year or longer to go to a foreign country. They would be fighting extreme loniness and homesickness. Though I had a taste of that feeling when I left my home in the Philippines more than two decades ago with an unforseen future at that time.

For some, it is even worse. I would not even try to imagine the feelings of soldiers leaving their home to be deployed somewhere in the world where there is war and unrest, and their return is not guaranteed at all. Talk about feeling of dread and angst, that definitely is.

Anyway, as I drove away from our home, the first song that played on my radio (my car radio is sync on my phone’s playlist) was “Someone is Praying for You.” All of a sudden I felt some kind of reassurance, and the foreboding feeling I had melted away.

The chorus of that song goes like this:

Someone is praying for you, someone is praying for you.
So when it seems you’re all alone, and your heart will break in two.
Remember someone is praying for you.

Do you have someone praying for you?

Maybe you owe someone money, and they are praying that you remember to pay your debt. Or maybe you have offended someone and they are praying that you choke on your food so you would think of them. But I am not talking of those kind of people wishing for you.

What I mean are people who really care for your well-being and have you in their thoughts and prayers no matter what.

I know most parents, if not all, especially mothers, are always praying for the good of their children. It does not matter how old you are or how far you wandered away from home, your parents are still praying for you.

My parents are both gone now. My father died 3 decades ago and my mother died 4 years ago. Yet, I know that there is still someone praying for me all the time.

It is a comforting feeling that someone always have me on their mind. Whether I am home or not at home. Whether I am strolling in a park or walking through the forest of difficulties. Whether I am sure of my path or I can barely find my way.

And that someone has also been by my side for the past 24 years. Happy Anniversary my dear, and thank you for walking this life with me.

(*photo taken last year)

Leksiyong Pang-Grade One

May mga bagay na nakaukit na sa ating isipan. Kahit pa may mga ilan na hindi natin matandaan, gaya kung saan natin inilapag ang susi ng bahay, o kaya ang birthday ng ating biyenan, pero may mga bagay na hindi natin makalimutan. Tulad ng aking mga karanasan at mga leksiyon noong ako’y Grade One.

school_supplies_t715

Ako ay nag-Grade One sa isang maliit na pribadong paaralan sa Quezon City. Hindi kalakihan ang klase at mag-kasama pa nga ang mga estudyanteng Grade 1 at Grade 2 sa iisang classroom.

Hindi ko makalimutan ang ilan sa aking kaklase. Si Rolando, na kukurap-kurap, na para siyang laging kumikindat. Noong tumanda na lang ako, kesa ko nalaman na isa palang medical condition iyon – facial tic disorder. Nandiyan din si Nathan, na mestisuhin. Hindi sa ako’y naiingit na maputi siya, dahil masaya ako sa kulay kong “Italyano” – Itang Ilokano. At si Ronald na aking seatmate. Seatmate din namin ang nanay niya, dahil nakaupo ito sa likuran namin sa boong isang taon ng klase.

Maghapon ang aming klase kaya may bitbit akong baon. Inilalagay ang aming mga lunch box sa isang tabi ng classroom. Isang araw, isang Grade 2 na estudyante ang kumuha at kumain ng aking baon. Iniabot daw ng isa niyang kaklase ang aking lunch box dahil sa akalang ito’y sa kanya. Ang mokong naman kahit alam na hindi ito sa kanya, ay kinain pa rin ang aking baon!

Kaya’t unang aral ko sa Grade One ay ito:

1. Magpakatatag, kahit ang buhay kung minsan ay hindi patas. May mga bagay na nararapat na para sa iyo, ay aagawin pa ng iba. 

Hindi ko na matandaan kung ano ang aking kinain nung tanghaling iyon. Pero aking ipinaalam sa aking guro ang nangyari. Nakatagal naman ako hanggang hapon at hanggang sa mag-uwian na. At bumalik pa kinabukasan sa klase.

Naaalala ko rin noon na matapos ang aming lunch break, kami ay laging may siesta. Papatayin ang ilaw, at kami ay hihiga sa sahig o kaya ay sa desk para kami ay magpahinga. Medyo sapilitan ang pagpapatulog sa amin. May mga class monitor pa, sila iyong mga kaklase namin na in-charge daw, at sinusumbong nila sa aming teacher kung sinong ayaw matulog. Isa ako sa ayaw matulog.

Kung ako lang ang masusunod, maglalaro ako sa labas at magtatatakbo sa initan ng katanghaling tapat, hanggang sa tumagaktak ang aking pawis. Bakit pa kasi kailangan ng nap time?

Pero ngayong tayo’y tumanda na, kahit pa ibawas sa ating working hours ay payag tayo, magkaroon lamang ng ilang saglit na pahinga o siesta. Dahil sa sobrang abala at pagod natin, inaasam-asam natin kahit konting nap time o kaya’y free time para sa ating sarili.

Kaya’t ang pangalawang leksiyon ko sa Grade One ay ito:

2. May mga bagay na hindi mo gusto at parang walang kabuluhan ngayon, ngunit sa pagdaan ng panahon ay hahanap-hanapin mo.  Matutong pahalagahan ang mga ito.

Nakakatuwa lang isipin na ang batang galit sa tulog noon ay isang duktor na espesyalista sa pagtulog ngayon.

May panahon namang binibigay para kami ay maglaro. Ang mga gusto kong laro noon ay sipa, jolens, trumpo, teks, shato, patintero, habulan, prisoner’s base, at taguan. Kahit nga piko at jackstone ay nilalaro ko kalaban ang mga babae kong kaeskwela.

Hindi lang naman kaming mga Grade One ang naglalaro. Kahit ‘yung malalaking bata ay naglalaro din. Dahil medyo maliit ang school ground ng aming paaralan kaya minsan walang masyadong space para maglaro.

Isang hapon, may mga Grade Six na mga estudyante ang nagta-tumbling tumbling at nagsa-sommersault sa playground. Dahil haharang-harang ako, o dahil kasi maliit ako kaya’t wala silang pakundangan, nasipa ako ng isang lalaki habang ito ay nagta-tumbling. Tumilapon akong parang lata ng tumbang preso!

Kahit ako’y nasaktan, hindi naman ako makapalag. Nang ako’y mahimasmasan at lumingon sa batang nakasipa sa akin, nakita ko itong namimilipit na rin sa sakit. Ito ay dahil sa isang estudyanteng Grade Six ang humangos upang ako’y ipagtanggol at inumbag niya sa sikmura ang batang lalaki. Ang mabilis na sumaklolo sa akin ay ang aking ate. Oo, ipinagtanggol ako ng isang babae.

Kaya’t isa sa aral ko mula Grade One ay ito:

3. Mahalin natin ang ating pamilya. Sila ang  magtatanggol at tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan.

Oo nga’t batid ko na hindi perpekto ang bawa’t pamilya. Ngunit darating ang panahon na walang iba kung hindi pamilya pa rin natin ang magsasalba sa atin. Ika nga nila, “Blood is thicker than water.”

Sa katunayan madalas akong tumilapon noon. Kaya kong tumilapong mag-isa. Bata pa kasi ako ay dare-devil na ako. Mahilig akong umakyat kung saan-saan at tumalon na parang Spiderman. Wala nga akong kadala-dala, kahit pumutok na ang noo ko noong ako’y tumalon sa hagdan, tapos pumutok din ang nguso ko nang ako’y lumipad sa swing. Eto ay bago pa ako mag-Grade One.

Isang araw nang ako’y nasa paaralan, tumatakbo ako sa loob ng banyo. Kahit banyo ginagawa kong playground noong ako’y Grade One. Dahil basa ang sahig, bigla akong nadulas at nakanto ang aking mukha sa pader. Pumutok na naman ang mukha ko at muntik na sa may kaliwang mata. Hindi ko nga alam kung bakit mukha ko ang lagi kong ipinangsasalo ng disgrasya.

Dinala nila ako sa aking teacher upang asikasuhin ang aking sugat. Duguan na naman ang dating ako. Ano kaya ang nasa-isip ng aking guro? Siguro sa isip-isip niya, may mararating ang batang ire kung hindi lang mababalda sa kalikutan, o kaya’y may potensiyal ang batang ire kung hindi lang mababasag ang bungo.

Matapos mapatigil ang pagdudugo, ay pinahiran ng aking teacher ang aking sugat ng mercurochrome. Ito ‘yung pulang likido na mahapdi kapag ipinapahid sa sugat. Sa aking isip noon, masakit na nga ang sugat, bakit kailangan pa itong lalong pahapdiin. Hindi ko pa maintindihan na ito ay anti-septic at kailangan para hindi ma-infection upang maghilom ang aking sugat.

Kaya isa pa sa aking leksiyong natutunan noong Grade One ay ito:

4. May mga karanasan sa buhay na mahapdi, pero kinakailangan para sa ating ikabubuti. Dahil sa mga sugat, tayo’y natututo.

Iyon na rin ang huling peklat sa mukha ko.

Kung tutuusin marami talaga tayong natutunan noong Grade One. Tulad ng pagbabasa, pagsusulat, pagbilang, pagtula at pagkanta. Oo nga’t parang payak lang ang ating alam noon pero ang karunungan ay isang proseso.

Mayroon akong isang kalaro na bata pa lang siya ay pangarap na niyang maging Engineer. Kwento ng nanay niya sa nanay ko, umuwi raw na umiiyak ang aking kalaro noong unang araw niya sa Grade One. Ang dahilan? Dahil hindi raw pang-Engineering ang tinuturo sa Grade One.

Isang araw, kami ay tinuraang bumasa ng oras ng aming guro sa Grade One. Ipinaliwanag niya na may dalawang kamay ang orasan – ang hour hand at minute hand. Para lalo naming maintindihan, tumawag siya ng dalawang estudyante sa harap para magrepresenta sa mga kamay ng orasan. Si Ronald, ang aking seatmate ang minute hand, at ako ang hour hand. Sinabi niya kay Ronald na lumakad nang mabilis, at habang ako nama’y lumakad nang mabagal.

Dahil gusto ko ring lumakad ng mabilis at makipag-unahan kay Ronald, kaya’t ako’y inakbayan at ginabayan ng aking guro na magdahan-dahan. Sa tingin ko hindi lang pagbasa ng oras ang natutunan ko noong araw na iyon.

Isa pa sa aking natutunan noong ako’y Grade One ay ito:

5. Huwag natin laging madaliin ang buhay.  Kahit mabagal, basta may katiyakan ang ating pakay ay makakarating din tayo sa paroroonan.

Nakaalpas naman ako ng Grade One. Pero ako’y inilipat na sa ibang paaralan nang ako’y mag-Grade Two.

Ano na nga ang nangyari sa aking kalaro na umuwi ng bahay dahil hindi raw pang-Engineering ang tinuturo sa Grade One? Nagtuloy din naman siya ng pag-aaral at nakatapos. Siya ay nangibang-bayan din. Ngayon, siya ay isa nang ganap at matagumpay na Engineer Registered Nurse.

(*photo from the web)

A Passenger

Would you like to be a driver or a passenger?

Many of us would probably choose to be the driver, for we want to be in control. However, there are certain journeys in life where being a passenger is more delightful.  And just enjoy the ride.

Eight years ago, I was a passenger to my son’s playful dream (see original post here).

img_04192

Today, I am really his passenger.

IMG_7262.jpg

Even though it can be uneasy, I will savor this passage.

Who knows what’s next on this journey, but I am looking forward to it.

(*photos taken by the passenger)

Return to Florida

We were in Florida for a few days about a week ago. We accompanied our son who had a team competition held there. That was our official purpose to go to Florida, though there were other reasons.

One reason is to escape the cold, as there was still snow on the ground in Iowa when we flew to Florida. Another excuse perhaps was to see the ocean. Iowa is a land lot, and the nearest ocean is about 1000 miles away, so it’s not everyday that we can view the ocean. But the biggest reason to return to Florida, was to see our many friends there, for we once called that place home. That was before we moved to Iowa.

IMG_6447

beach in Sarasota

We have lots of good memories in Florida. Spending weekends in the theme parks or time in the beach were not even the highlight of our three years of residence there, even though we’ve become good acquaintances of Mickey. First of all, it was in Florida where I started a “real” job, after three years of Medical Residency (New Jersey) and another three years of Subspecialty Fellowship (New York) training.

After finishing my training in 2000, I had to change my visa from a “training” to a “working” visa. That transition took several months to get approved, and I was in limbo with no permit to work and no place to go. I was jobless, broke, and homeless. I cannot provide for myself let alone for my wife and my daughter who was a toddler at that time.

During that dark period of our life, we were fully dependent on the kindness of friends and family. We spent a month living in our friend’s home in New Jersey, then two months in another friend’s apartment in New York, then several months with our relatives in California. We did not starve nor sleep in the streets because there were good people who adopted us and cared for us. They provided everything, from the food we eat to the diapers for my daughter. It was a humbling experience, yet at the same time awe-inspiring on how good people can be.

When my visa got finally approved in 2001, we moved to Florida for my first employment. It was a wonderful feeling to move to an apartment of our own, sleep in our own beds, buy our own groceries, and cook our own food. It was not that the food we ate during the times we were “homeless” taste bad, but it was just good to taste food from the fruits of our own labor. Florida is known as the “Sunshine State,” and for us we really experienced a sunny existence there after going through some cold and dark circumstances in life.

So during our return to Florida last week, besides seeing our friends, we also visited the homes we rented (we moved twice) when we were still residents there. We felt so nostalgic driving through the streets and neighborhoods we used to know. Although it took us some time driving around to find the homes we rented, as there were considerable changes in that area. It was sad to see that the orange groves around our previous residences are now gone and turned into commercial complexes.

We drove by the clinic and the hospital where I used to worked. We also visited the hospital where my son was born only to find that the whole building was demolished and the site was turned into a park. The hospital was relocated to a new site and is a much larger facility now.

img_7678

the new relocated hospital

I even teased my son that we’ll return him to the hospital where he was born. The back story to that was after my son was born, our daughter who was 5 years old at that time was jealous at the attention our new baby was getting. So she pleaded, “Let’s return the baby back to the hospital.”

Since technically the hospital where my son was born is gone, he can argue that we cannot return him anymore. I guess we are stuck with him. Hah!

I would be lying if I say that it was all good things that we experienced in Florida. For there were alligators there. They were not just in the lakes and swamps. They wear clothes like you and me. To be fair, they can be anywhere not just in Florida. Yet I still believe that overall, people are good.

While we were living in Florida, we had a friend and his wife who underwent a transition phase where they were in-between jobs, just like what we went through before. They have no place to go, so we adopted them and they stayed with us for a few months. We cannot repay those who adopted us before, but we can do to others what was done to us. We paid it forward.

As expected, this couple made it through their dark times and was able to get back on their own. We were happy for them.

So guess where we stayed when we visited Florida recently? At the Disney Resort? No, done that. At the beachfront hotel? No, done that too. In a tent at a campground?  Not this time. We stayed somewhere much better.

We stayed at the home of our friend whom we adopted before. A home where love abounds trumps even the most posh hotel. Not just we stayed there for free, it also gave us more time to catch up and enjoy each other’s company again. Besides, their place was cozy with a resort-like feel. Consider waking up to this view (photo below).

IMG_6425

We also had a meet-up with other friends who took special efforts to delight us. From a treat to a restaurant, to a home-cooked Pinoy breakfast, from home-baked bread to freshly picked malunggay for our “pabaon.” I’m not sure we deserve all these kindness but we’re thankful to all of them.

We surely had fun visiting Florida again. And we did not even see Mickey.

(*photos taken during our last trip to Florida)

Into the Next Frontier

I made it!

With another birthday under my belt, it is official. I have outlived my father.

After a certain age, people don’t like having birthdays anymore. I guess it is when the number of candles in your birthday cake is deemed a fire hazard, that getting older another year can also be deemed as a health hazard. Though a friend of mine sent me this text message: “Birthdays are good for your health; studies have shown that people who have more birthdays live longer.” Hah!

But before you all wildly congratulate me on reaching such a significant milestone (at least it is for me), the bar that was set was really low. You see, my father passed away less than a month before his 51st birthday.

My grandfathers, on both mother’s and father’s side, did not walk that long on this earth either. My mother’s dad died when he was in his 30’s, and my dad’s father did not last much beyond his 50’s. That’s why I never had the chance to meet my grandfathers.

Come to think of it, my children did not meet their grandfathers too, as both my father and my wife’s father died way before our kids were born. In fact they died even before my wife and I met. We need to break this chain.

I may consider that I am now walking on uncharted territory. But I am eager and hopeful on what lies ahead on what my father and grandfathers were not able to explore. The frontier of growing old.

It is interesting though that what age we consider old depends on what stage in life were in. In one article I read, they asked different people on when do they consider the start of  old age. Here’s their answer:

5-year-olds: Old age begins at 13.
13-year-olds: Old age begins at 30.
30-year-olds: Old age begins at 50.
50-year-olds: Old age begins at 75.
75-year-olds: Never. And go away.

For me, I still would not consider myself old. Not yet. Not after another 50 years. And if you don’t agree with me, go away!

IMG_5619

I am not ready to slow down just yet. In my mind I believe that there is still enough bounce left in me. Though my joints may tell me otherwise.

It is spring time and getting warmer here. It’s time once again to run outdoors and start preparing for another half marathon. I need new running shoes though. Perhaps I can get a discount through AARP.

(*photo taken few months ago)

Looking for Falling Stars

Last summer, we learned that there would be a great opportunity to see meteors in our area. That is if we would look at the right time and at the right direction. And provided that we would have a clear sky.

The event is the Perseid meteor shower, a stream of debris associated with the Swift-Tuttle comet. This is an annual event, and they said that in a clear night sky you can potentially see 100 falling stars in an hour. A hundred falling stars in an hour? That’s a proposition that was just too hard to resist.

Even though I spent half of my life in Manila (can’t see much stars in a big city), I have seen meteors several times in the past. The first time was when I was in grade school during our school’s camping in Batangas. The last time was not too long ago when I was driving home one night here in Iowa and it streaked down the sky. Perhaps I am lucky to see falling stars a few times, or perhaps I’m just looking at the night sky an awful lot of times.

My wife who have not seen a falling star ever, except maybe Kris Aquino falling off the stage on live TV some decades ago, so she was really determined to see this event.

So one night last August, we went outside to watch for falling stars.

We live in a country side, which was a decision we made years ago, where our dark night sky still shows the stars shining brightly and not blurred by the city lights. However in the past 13 years we have lived out here, the city has been creeping closer and closer to us. The cornfields and open prairies that we used to pass by is steadily being gobbled up by construction of housing developments and commercial establishments. I am not sure if I would like to call that “progress.”

It was close to 11 o’clock at night when we went out, a time that ordinarily I would already be snoring. We stood in our deck and looked out in our backyard sky towards northeast, the direction we read it would be. After close to half an hour outside, we still have not seen any falling stars. Not even a single one! And they promised 100 stars an hour?

We were also getting cold, for even though it was summer, it was seasonably cooler than usual that night. Our necks were getting strained as well from looking up. We should have placed a mat in our lawn and lay there under the stars with our blankets. At least we would be comfortable while we eagerly wait and while we listen to the ‘sweet nothing’ whispers in our ears. I’m referring to the pesky mosquitoes buzzing around our heads.

After a long while, as I was looking at the sky in the direction we thought the meteors would appear, I believed I saw a light streaked in my peripheral field of vision. So I told my wife that perhaps we were looking at the wrong direction. So we trained our gaze to a different direction in the sky.

Sure enough, in less than a minute, we saw a bright star flashed across the sky and disappeared in the dark. Not much later, another one did. And another one.

Isn’t it like many times in life, what we’re searching for has been there all along, we just have not realized it, or we just have not looked the right way. Like your lost keys. Or the love that you’re waiting for. Or the happiness that you’re chasing.

Satisfied, my wife suggested that we can go back inside the house, knowing also that the right direction where we can look was in the full view of our bedroom window. So we pulled out a sleeping mat and placed it near the window, and there we laid for the night instead of our bed, and watch for more shooting stars.

They said that you should make a wish when you see a shooting star. Of course I did. That wish was already been granted: lying down here beside me.

IMG_5651.jpg

Happy Anniversary my dear. It has been 23 years of happy moments and fulfilled wishes.

(*photo taken in Mohonk Mountain House, New York)

 

Chedeng at Chinelas

Noong makalawang araw ay bumisita sa aming bahay ang isang kaibigan, kasama ang kanyang asawa at panganay na anak. Siya ay isa ring Pilipinong duktor dito sa Iowa. Meron lang silang dinaanan dito sa amin.

Aking napansin na bago ang sasakyan niyang dala. Sabi niya, ipinamana na raw niya ang lumang Honda sa kanyang anak. Akin siyang kinantsawan na sobrang asenso na niya. Ika ko nga, “hindi ka na ma-reach!”

Kasi, naka-Chedeng na siya.

Malugod din niyang ipinakita ang mga features ng kanyang bagong kotse. Pinindot lang niya ang kanyang cellphone at umandar na ang kanyang kotse, kahit wala siya sa loob nito. Napabilib ako. Siguro pwede pa niyang i-program na utusan lang ang kanyang smartphone: “Siri, start my car.”

Mayroon din daw itong standard safety features, gaya ng automatic braking kung sakaling aanga-anga siya at hindi nakapag-preno kaagad, at nagbibigay din ng warning kung may sasakyan sa kanyang blind spot at kung siya ay antok-antok at lumilihis sa lane. Hindi lang din daw camera sa likod ang makikita niya kung siya ay umuurong, kung hindi 360º view. Higit sa lahat, kaya nitong magself-park, kahit pa parallel parking. Sabi ko nga, kulang na lang mag-drive ‘yung kanyang Mercedes na mag-isa.

Pero sang-ayon sa mga eksperto, by year 2020 or 2021, mayroon ng mass production ng self-driving cars, at available na ito sa lahat. Kahit sino ay pwede nang maging Knight Rider!

Habang ipinagyayabang ng aking kaibigan ang kanyang Mercedes, ay para kaming mga musmos na natutuwa sa bagong jolen, o trumpo, o kaya’y matchbox. Iyon nga lang, totoo ‘yung matchbox.

Noong ako’y batang paslit pa, ang kilala ko lang na luxury car ay Chedeng o Mercedes Benz. Kilala ko rin si Aling Mercedes, pero hindi siya kotse. Hindi ko pa alam noon ang BMW, Audi, Porsche, Jaguar, Ferrari, Cadillac o Lexus. Kilalang-kilala ko naman ang Sarao. Tingin ko sa mga naka-Chedeng noon ay sobrang yaman at sobrang matagumpay sa buhay.

Sa katunayan, wala nga akong kilalang naka-Mercedes noong ako’y nasa elementarya at high school pa, maliban sa isa. Siya ay crush ng bayan sa aming eskwelahan, dahil maganda na siya tapos naka-Chedeng pa. Ang tatay niya ay duktor, at sila ay nakatira sa Dasma (Dasmariñas Village).

Noong nasa kolehiyo na, ako ay namulat sa katotohanan na kahit sa mahirap na bansa’t lipunan pala, ay marami pa rin burgis. Marami akong naging kamag-aral na naka-Chedeng. May mga kaklase pa nga ako na may sarili silang kotse at naka-tsuper pa. Buong mag-hapon naghihintay lang ang kanilang tsuper sa may parking lot ng unibersidad. Hindi lang nga Mercedes Benz, may nakita pa akong estudyante na ang dina-drive ay Porsche. Okay lang, ako naman ay “Cadillac” – kadilakad.

Balik tayo sa kaibigan kong Pilipinong duktor dito sa Iowa. Habang kami ay nagku-kwentuhan ay aming napag-usapan na parang kailan lang ay mga musmos pa ang aming mga anak. Ngunit ngayon, pareho na kaming may anak na nasa kolehiyo. Ang bilis ng panahon.

Nagawi ang aming usapan noong kami ay nasa-kolehiyo pa. Siya ay nag-aral din sa Maynila. Nabangit ko na napakarami nang nagtataasang condominum sa Maynila pati sa university belt. Sabi naman niya ay marami na rin daw masasarap na kainan sa paligid-ligid ng university belt. Sa susunod niyang uwi sa Pilipinas, gusto raw niyang pumasyal at kumain sa mga turo-turo sa tabi ng unibersidad. Simple pa rin talaga ang trip ng kaibigan kong ito, down-to-earth pa rin.

Napag-usapan din namin kung paano kaming nakikipag-habulan sa mga jeepney, at kung paano kami halos makipagbalyahan at siksikan, makasakay lamang. Pinaririnig lang din naman namin sa aming mga anak kung gaano sila kaswerte ngayon, at hindi nila naranasan ang  hirap na aming dinaanan.

Jeepney_Benz

Chedeng na Jeepney

Hanggang sa napag-usapan noong kami ay nasa elementarya pa. Kwento ng aking kaibigan, dahil siya ay lumaki sa probinsiya, ay naglalakad lang daw siya araw-araw patungong paaralan nila. Ang pampublikong paaralan ay nasa kabilang barrio, kaya’t medyo malayo ang kanyang linalakad. Para mag-short cut, siya ay tumutulay sa pilapil ng mga palayan habang bitbit-bitbit niya ang kanyang chinelas para hindi maputikan. Minsan pa raw, binibitbit din niya ang kanyang chinelas para hindi ito maupod agad, upang makatipid.

Ako ay napangiti at napaisip. Ang batang nagbibitbit lang ng chinelas noon para hindi ito maupod, ngayon ay naka-Chedeng na.

Tignan mo nga naman talaga ang tadhana. Marunong pa rin itong ngumiti sa mga nagsisikap na umasenso sa buhay. Kahit na hindi Mercedes, ang kanilang pangalan.

(*photo from the web)

 

 

Road Trip

The road hums a wistful song, while the passing trees, powers lines, and scenery plays like an old movie in my hazy field of vision. I am safely buckled in my seat, while we whiz down the interstate. The car’s trunk is loaded, but not nearly as full and cluttered as my mind is.

My daughter and I are going on a road trip.

It is hard to imagine that it was more than 50 years ago now, when my daughter and I went on our first long trip. We went camping in a distant national park, and even though we stayed there only two nights, we packed our car full. We brought almost everything, except the house itself – the propane stove, the tent, the air mattresses, pillows and comforters, folding chair and tables, and even a portable heater.

When I fastened my little girl on her car seat when we embarked on that trip, she mildly protested. It seemed like we stopped on every rest area for a bathroom break, as my daughter claimed she needs to go. But maybe it was just her ploy to get out of her car seat. And yes, she asked a million times, “Are we there yet?”

It was a fun trip though.

It was more than 30 years ago now also, that I took my daughter on another long road trip. We drove for several hours to another nearby state. The car was overloaded with many things, like the electric fan, microwave oven, television, vacuum cleaner, a closet-full of clothes, and my daughter’s big cello. That was when I dropped her off to college.

She was so excited to go to the university and to be on her own. I guess she views it as independence. My heart was heavy all the way through that trip. Even though it was a long drive, I don’t want it to end. For I know that when we reach our destination, I would be leaving her behind and may not see her again for several weeks. Perhaps months. But she has to go and leave the nest, and make a mark of her own in this world. I get that.

Of course she made it through college. And beyond.

Now we’re together again on another road trip. Except that I am not in the driver’s seat anymore. I am just the passenger and my daughter is driving.

She said that I cannot live by myself anymore in our old big house. And I agree, since her mother left for heaven, I am really lost and lonely. She is taking me to a place to be closer to her.

She told me that I don’t need most of my stuff, just the bare essentials. For in the place where we will go, it has everything I need, she said. I don’t need much stuff anyway. The most precious things I used to have, I already lost them.

Funny that people say that my memory is getting bad. That my mind is already playing tricks on me. That I don’t remember things anymore. Like where I placed my glasses or even my dentures. Or who is Mr. or Mrs. so and so, people they say I should know. And yet, why do I remember all these nostalgic memories so vividly?

I know this may be my last road trip. For I can barely walk without any assistance anymore. I cannot even feed myself without spilling food on my lap and all over the floor. And that’s why I am going to this “big house” with all the help available, with some other old forgetful people like me. I hope my daughter will visit me there often.

It’s nice to be on the road again. To feel the wind and the sun on my face again. If only this road trip would not end.

photo taken in some back road in Iowa

(*This short story is written as a fiction. And hopefully will stay as fiction.)

Eclipsing the Eclipse

They said that it was the greatest show under the sun. The solar eclipse of August 21, 2017, billed as the Eclipse of the Century or also referred as the Great American Eclipse was visible within a band across the entire United States. The last solar eclipse that was seen across the contiguous United States was in 1918.

Where I live now, which is in Central Iowa, we only have partial eclipse, but it is still 95% cover. But if I want to see a total solar eclipse, all I need to do is drive about two hours west, or two hours south of me, and I will be in that narrow band of total solar eclipse path. Two hours travel is nothing. When I was still in Manila, it takes two hours just to cross EDSA.

There were places that I know that advertised their town or city as “the destination” for the best viewing area for the total eclipse. Their hotels were fully booked months before the event. I know some friends of mine tried to book a hotel on these popular places but were not able. Though they were still able to find hotels in smaller towns nearby.

In one place, they made their city parks and regional airport as the designated viewing place, but you have to reserve a spot for parking weeks before the event as they expect a wave of visitors. Of course there’s a fee involved. In another place, it was a military base that they assigned to welcome eclipse travelers, but again you need to reserve a slot there. Perhaps all the streets in these prime towns and cities suddenly have parking meters.

Even several weeks before the solar eclipse, I already knew that I am not working that day. It’s because I would be on-call the weekend before, so I am off that Monday. Thus I considered going to those prime viewing places. However, I learned that by that time, summer vacation is over and my children will be back in school already, and so I did not make any early plans.

As the event got nearer, and the hype for the eclipse got hotter, I thought that maybe we don’t even need to stay overnight in those choice places. I could easily drive early morning that day as it is just 2 hours away from us, and the time of the solar eclipse is not until around noontime anyway. And even if I have not made any parking reservation in those viewing areas, I thought I could just park in their town’s Wal-Mart.

Few days before the eclipse, I still have not procured the recommended glasses which is needed to safely view the solar eclipse. I tried to look for the certified eclipse glasses in the stores around our area, but all of them have sold out. I want to see the solar eclipse but I also don’t want to go blind. It was really poor planning on my part.

The weekend of my duty came. I worked and was on-call for an ungodly long time of almost 60 hours straight. Besides being so busy it was depressing too. In one stretch of time, we even had a string of deaths in the ICU that Sunday. I was just glad it’s over.

Solar eclipse by the way, for the superstitious, is regarded as an evil omen. The word “eclipse” comes from the Greek word “ekleipsis,” which means “an abandonment.” Thus it is not a surprise that civilizations throughout history associate it for bad things to happen.

Come Monday, the day of the eclipse, I was awakened by lightning and thunderstorm. I checked on the weather and found out that it will be raining the whole day in our area. Rats! So much for viewing the solar eclipse.

I also checked on those areas where I initially planned on driving to see the totality of the eclipse, and the weather forecast there was cloudy too for the whole day. Suddenly I felt bad for those people who made such elaborate arrangements and plans to view the solar eclipse, only to be disappointed by the cloudy weather.

I end up just visiting my daughter in her university which is also two-hour drive away. But it was north of us and going farther away from the band of the total solar eclipse path. I reasoned, If I’m not able to see the total eclipse due to the weather, at least I’m seeing my daughter.

When we arrived at the university, it was cloudy there too. The university have even arranged an eclipse viewing party. Outside the university campus, in the town center, there were also lots of kids and their parents gathered outside the public library with their lounge chairs and eclipse glasses. But all were disappointed, as the sun can be barely seen due to the cloudy skies.

Below is the best we were able to get a glimpse of the solar eclipse:

IMG_5404

The greatest show on earth was covered not by the moon shadow. But by the dark rain clouds. The eclipse was eclipsed! What a bummer!

Clouds are part of our lives here on earth. And so are disappointments. We can make all the elaborate plans for the future. But there is always that element of unknown that is beyond our control. All we can do is make the best of the situation.

It was still cloudy when we got back home. It even rained some more. But as the sun was about to set, this showed up in the sky:

IMG_5412

Sometimes, those rain clouds that disappoint us can also give us unexpected joy.

 

(*photos taken with iPhone)

View Through a Battle Shield

I sat quietly surveying my field of vision like a pilot of a battle tank. And I realized that I was looking at a killing field. It mostly happened last night, but it was veiled in the darkness. I had no idea that it was this vicious, until I saw it in the morning light.

In front of my eyes lay several casualties. Perhaps in the hundreds. They were all dead. Crushed and mangled. Their innards scattered on the battle field.

Life is short. I know for them it is shorter. And it just become even shorter. Life can be unfair sometimes.

All they want is freedom. Freedom to live. Freedom to propagate. Freedom to roam on a beautiful warm summer’s night.

But I want my freedom too. And my freedom to roam clashed with theirs.

I don’t like it. Nor did I plan it. It was not my intention to annihilate them. No, not at all! They were just in the wrong place, and in the wrong time. Or was it me that was in the wrong place and in the wrong time?

Dang it! My windshield is splattered with dead bugs again!

IMG_5231

(*photo taken with an iPhone)