Lost In Translation

Posted by

“Bow-wow-wow,” kahol ni Bantay. “Woof-woof-woof,” naman ang sagot ni Rover.

“Kokak-kokak,” ang tawag ng palakang bukid. “Ribbit-ribbit”, ang tugon naman ng American tree frog.

“Tik-ti-laooook”, ang sigaw ng tandang ni Mang Kepweng. “Cock-o-doodle-dooooo” ang sabat naman ng manok ni Farmer Joe.

Tinamaan ng magaling, pati hayop hindi magkaintindihan, tao pa kaya?

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s