Damong Ligaw

20130622-125621.jpg

Mawalang galang na lang po’t ako’y magtatanong lamang,
Pagkat sa aking tinatahak, ako ay naguguluhan,
Ang tamang landas sa akin naman ay pakilinaw,
Huwag lang sanang sabihang ako’y damong ligaw.

(*photo taken at our back road)

2 thoughts on “Damong Ligaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s