Doon Po Sa Amin

Doon po sa amin, bayan ng Pilipinas,

Tinagurian, Perlas ng Silanganan;

Ngunit ang mga perlas, pilak at ginto,

Inubos at kinurakot ng mga pulitiko.

 

Doon po sa amin, Lupang Hinirang,

Bayan ng magiting at bayaning matatapang;

Kalayaa’y pinaglaban sa dayuhang manlulupig,

Subali’t di makalaya sa kapwa Pilipinong maniniil.

 

Doon po sa amin, bayan ng Pilipinas,

Lupa ng araw at bituing ‘di nagdidilim;

Nguni’t mamaya’y naaapi, naghihirap sa piling mo,

Kaya’t sila’y lumilisan, sa ibang bansa tumatakbo.