Apo sa Buwan

Posted by

Ang tatay ko’y ipinanganak sa Bulakan. Ang nanay ko’y sa Ilocos Norte. Ako’y isinilang sa Manila. Ang asawa ko’y sa Pampanga. Ang panganay ko’y ipinanganak sa New York, ang bunso ko’y sa Florida.

Ang layo ng mararating ng tao, ay hindi nalilimitahan kung saan siya isinilang. Ito ay nakasalalay kung saan niya pinangarap magpunta.

Kapag ako’y nagka-apo na, saan kaya siya isisilang? Sa buwan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s