Pagod Na Ang Kabayo

Posted by

Matanda na ang aking kabayo. Matagal na ang kanyang serbisyo. Mahigit labing anim na taon na niya akong pinaglilingkuran. Ngunit nuong nakaraang araw ay napilay ang kanyang paa. Hindi na ito makatayo ng tuwid. Kailangan ko na itong i-retire. Kailangan ko na itong pagpahingahin.

Pero bago ninyo iyakan ang aking kabayo, ang tinutukoy ko ay ang aking pa-kabayo ng plantsa (santong kabayo!). Ito ay isa sa mga unang gamit ko nang ako’y nasa New Jersey pa. Dala ko ito hanggang New York, Florida, at ngayon dito sa Iowa.

Naaalala ko nuong ako’y bagong salta dito sa Amerika, sa pinaka-una kong apartment. Ito ay studio-type, at tatlong gamit lang ang laman nito: 1. telepono – dahil mamamatay ako kung hindi ako makakatawag sa aking nanay at sa aking girlfriend (na ngayo’y asawa ko na) na nasa Pilipinas; 2. sleeping bag – na ibinigay sa akin ng kaskwela ko na naawa sa akin ng malaman niyang wala pa akong kama (hindi niya alam sanay naman akong matulog sa lapag); 3. at pa-kabayo at plantsa – dahil ayaw ko namang pumasok sa trabaho na gusot-gusot ang damit.

Maliban sa plantsahan, gamit ko rin ang pa-kabayo ko nuon bilang hapag-kainan kung saan ako kumakain habang ako’y nakasalumpak sa sahig. Ito rin ang “mesa” ko kapag ako’y nagbabasa at nag-aaral – hanggang makabili na ako ng tunay na silya at mesa, pagkalipas ng ilang linggo. Minsan ay masarap sariwain ang nakaraan, alalahanin kung saan ka nanggaling, upang iyong pasalamatan kung saan ka nakarating.

Kailangan ko ng bagong pa-kabayo. Ngunit hindi ko maatim na itapon at ibasura ang aking lumang pa-kabayo, na naging kasama ko sa hirap at ginhawa. Mananatili ito sa aking baul ng alaala. Mag-pahinga ka na, aking mahal at tapat na lingkod.

One comment

  1. Galing naman ng kabayo na yan, ang daming narating na lugar! Salamat sa serbisyo! Ano nag-retire na ba? At saan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s