Apatnapu’t apat

Posted by

Apatnapu’t apat

Mga buhay na inilagak,

Sa ngalan ng katarungan

Lumaban nang tapat.

 

Apatnapu’t apat

Mga bandilang nakalapat,

Sa labi ng mga bayaning

Nag-alay at bumagsak.

 

O lupang nag-aalab

Ikaw ay umiyak,

At huwag kalimutan

Ang apatnapu’t apat.

f-ppinesmassacre-a-20150131-870x561

(photo from web news)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s