Sa Ilalim ng Tulay

Posted by

Isang tinadhanang umaga, pahanon ng tag-ginaw,

Sa lugar na kinikilalang lungsod ng nagmamahal,

Ay may isang magsing-irog ang doo’y nagsumpaan,

Na sila ay mag-iibigan anuman ang kapalaran.

Sa kabila ng mundong mabangis, malupit at malamig,

Walang makakahadlang sa kanilang wagas na pag-ibig,

Doon sa may tulay at sa may rumaragasang tubig,

Silay nagpasyang tumalon, upang magtagpo sa langit.

Nguni’t huwag malungkot sa kuwento ng magkasintahan,

At huwag ninyong isiping, sila’y tumalong nagpatiwakal,

Sila lamang ay napalundag dahil puso ay umaapaw,

Sa pag-ibig at galak na hinding-hindi mapupukaw.

**********

********

******

****

Maligayang Valentine’s po sa lahat ng umiibig.

**********

(*photo taken during our 25th wedding anniversary trip)

6 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s