Signs of the Times: Noon at Ngayon

Noon

Nanay: Anak, heto ang pad, para pang-scratch mo.

Ngayon

Nanay: Anak, akin na ‘yang i-pad, baka ma-scratch mo.

Noon

Nanay: Anak, tama na ‘yang pag-tatambay mo sa labas. It’s time to face your books. Pumasok ka na.

Ngayon

Nanay: Anak, tama na ‘yang pag-fe-facebook mo. Lumabas ka naman.

Noon

Nanay: Anak, tama na ‘yang paglalaro mo sa bukid. Patingin nga ng notebook mo, at simulan mo na ‘yang assignment mo.

Ngayon

Anak: Nay, tama na po ‘yang paglalaro n’yo ng Farmville. Akin na po ‘yang Notebook ko at sisimulan ko na ang assignment ko.