Waiting for the Rainbow

One afternoon, a  few days ago, we had some strong summer rains in our area. Even though “rainy days and Mondays” (as Karen Carpenter sang) can bring some people down, but in this instance, it was a welcome respite to the several weeks of sweltering Iowa heat.

When the rain started to taper down and the sun began to peek again through the rain clouds, my wife told my kids, to look out for the appearance of the glorious but ephemeral rainbow. I could have also told them that a ‘tikbalang’ (half-man half-horse creature) was getting married whenever it is simultaneously raining and the sun is shining, as I was told when I was a child, but I let it pass.

My children then asked us if they can go outside in the rain with their umbrellas and wait for the showing of the rainbow. Since there was no lighting and thunder, we let them out. At least they asked permission. If they asked permission to take a shower in the rain, I could have permitted them too, as every kid needs to experience that, at least once in their lifetime. I don’t believe in catching pneumonia when you get soaked in the rain. Just don’t catch the lightning.

So my kids grab their umbrellas and went out in the rain. My son even brought out his camping chair and parked it in the middle of the driveway. And while they waited for the much-anticipated rainbow, they frolicked, jumped in the puddles, danced and twirled their umbrellas under the rain.

my kids playing in the rain, while waiting for the rainbow

Long moments passed, and the rain continued to pitter-patter, while the sun never appeared more than a peep, until it totally disappeared behind the hills. And the rainbow? It never showed. As well as the legendary pot of gold in its end.

When I called my kids to come in as it was getting dark, they did not seem too disappointed, even if the awaited rainbow was a no-show. And it did not appear that the rain dampened their spirits, though it dampened their hair and clothes. It dampened our floors too, when my kids entered in.

Sometimes, we don’t need to see the rainbow to experience joy. We just have to appreciate the rain.

“The best thing one can do when it’s raining is to let it rain.” — Henry Wadsworth Longfellow

Mga Anino sa Malaking Puno

Sa tabi ng aming bahay ay may isang matandang punong kahoy . Ito ay malaking oak tree (parang bang balete?). Siguro ay maraming taon na itong saksi sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa kanyang kapaligiran. Magaspang na magaspang na ang balat nito, at hukot na ang mga sanga. Ngunit malawig at mayabong pa rin ang mga dahon nito na tumatabing sa liwanag, at lumilikha ng malawak na anino.

ang aming malaking puno

Minsan isang takipsilim, nang nagsisimula nang bumalot ang dilim, ay may nakita akong isang malaking nilalang na nakahapo sa aming puno. Matalim ang kanyang mga tingin na para bagang nag-aabang ng kanyang madadagit. Bigla itong lumayas nang maramdaman nitong nasulyapan ko siya.

Sa ilalim ng puno ring ito, ay may pagkakataong nakakakita ako ng mga nakatalungkong maliliit na mga anino, na mabilis na tumatakas kapag ako’y papalapit na. Marahil sa loob ng punong ito sila naninirahan, dahil may malakwebang butas ito na malapit sa lupa.

Sa madaling araw naman, kapag nag-aagaw na ang liwanag ay may mga naririnig kaming mga nakakabighaning awit na para bang sumasamo, na nanggagaling sa malaking punong ito. Sa gabi nama’y mga nakakakilabot na huni na parang sigaw ang bumabasag sa katahimikan ang aming naririnig.

Subalit bago tuluyang sakmalin ng lagim ang inyong puso, sanhi ng inyong malikot na pag-iisip, at akalaing tikbalang, nuno sa punso, dwende, at mga engkantada ang naglalagi sa aming matandang punong kahoy, ay hindi ito gayon. Dahil lawin, mga squirrel, chipmunks, cardinals at kuwago ang aking tinutukoy na dumadalaw sa aming oak tree.