May Bukas Pa

Posted by

Sa mga sinalanta ng kamalasan……..may bukas pa.

Sa mga talunan sa patimpalak ng buhay……..may bukas pa.

Sa mga nasawim-palad ng sistema ng mundo……..may bukas pa.

Sa mga nakipagsapalaran at nabigo……..may bukas pa.

Sa mga nadapa at natumba……..may bukas pa (kaya mag-band-aid muna).

Sa mga napagsarahan ng pagkakataon……..may bukas(opening), at may bukas(tomorrow) pa.

Sa mga bumagsak ang pangarap……….may bukas pa.

Sa mga hindi makalusot-lusot………may butas, at may bukas pa.

Sa mga napag-iwanan ng panahon………may bukas pa.

Sa mga tamad at mahilig magpabukas……..may bukas pa (talaga!).

Sa mga naubusan na ng pag-asa………..may bukas pa.

Sa mga nag-aakalang wala ng bukas…….may bukas pa (peks man!).

Sa mga naiinsomya sa sobrang pag-aalala……….may bukas pa.

Sa mga nagpupuyat at ayaw matulog……..may bukas pa (kaya matulog ka na!).

Ang bukas ay naghihintay……..sa ‘yo. (bangon na!)

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s