Hugot Lines

Posted by

Dahil tapos na po ang eleksiyon, tawanan na lang natin ang ating mga problema. Ipagpaumanhin na lang po ninyo ang aking kahibangan.

1. Eleksiyon ka ba?

Kasi dinadaya mo ang puso ko.

2. Suweldo ka ba?

Kasi lagi akong nasasabik sa iyo, ngunit lagi ring bitin sa iyo.

3. Utang  ka ba?

Dahil pinipilit na kitang kalimutan.

4. Hatsing ka ba?

Dahil hindi ko maitago ang damdamin ko sa iyo. (Natitigilan at napapapikit pa pag andiyan ka na.)

5. Puwing ka ba?

Kasi pinapaluha mo ako.

6. Konsumisyon ka ba?

Kasi lagi kang laman ng isip ko.

7. Board exam ka ba?

Dahil hindi ako makapasa-pasa sa iyo.

8. Libag ka ba?

Dahil hindi kita maialis sa sarili ko.

9. Hingal ka ba?

Kasi lagi akong naghahabol sa iyo.

10. Utot ka ba?

Kasi hindi kita mapakawalan.

(*All hugot lines are original, but feel free to share away.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s