Salin-wikang Tula: A Challenge

Noong makaraang araw, isang Pilipina blogger, si Jolens (read post here), ang nag-post ng mga banyagang tula na kanyang isinalin sa ating sariling wika. Ika niya, ang pagsasalin-wika ay magandang pagsasanay upang mahasa ang ating husay sa lenguahe.

Siya rin ay nag-alok ng hamon (hindi po ham, challenge ang ibig kong sabihin) sa mga ibang blogger, kasama na po ako dito, na magsalin din daw ng tula sa ating wika. Aking malugod na tinanggap ang hamon na ito.

Akin pong pinili ang isang classic at tanyag na tula sa Ingles. Ito ay isinulat ni William Ernest Henley.

Invictus

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.

Heto naman po ang aking pagkakasalin sa ating wikang tinubuan, at kahit hindi man salita kada salita, ay pinilit kong mapanatili ang saloobin ng buong tula:

Invictus

Mula sa gabing sumusuklob sa akin,
Pusikit na gaya ng balong napakalalim,
Anumang mga diyos, sila’y aking pinasasalamatan,
Sa kaluluwa kong hindi magagapi kailan man.


Sa pagkakalugmok sa mahigpit na kalagayan,
Hindi ako humikbi o tumangis man,
Sa kabila ng hataw at hagupit ng kapalaran,
Ako’y taas noo pa rin kahit na sugatan.


Sa ibayo ng lupain nitong poot at luha,
Mga anino ng lagim na laging nagbabadya,
At anumang panganib ng mga taon na lumipas,
Bahid ng takot sa aki’y hindi namalas.


Gaano mang kakitid ang aking daraanan,
Hitik man ng parusa ang sa aki’y iniatang,
Ako pa rin ang panginoon ng aking kapalaran,
Sa aking buhay, ako ang Kapitan.

**********

(*Invictus means unconquered in Latin; above photo is of the Colosseum, taken during our visit to Rome)

Buwang

(This piece may be a parody, my aim though is not to ridicule those people with mental illness, but perhaps give an insight to their sad plight.)

Isip ko’y wala na sa akin,

Ako’y buwang sa ‘yong paningin,

Ako ngayo’y nag-iisa,

Sa loob ng isang selda.

Sa ilalim ng puting ilaw,

At dilaw na gown,

Nagwawala’t sumisigaw,

Sa dilaw na buwan.

Ayokong mabuhay sa hawla,

Ngunit ‘di na ako lalaya pa,

Ulirat ko ay lumayas na,

Lumipad papuntang buwan.

Sa ilalim ng puting ilaw,

At dilaw na gown,

Nagwawala’t sumisigaw,

Sa dilaw na buwan.

Itong kanta pinapaabot ko sa buwan,

Ang takbo nitong utak ko ay nasa kalawakan,

Hindi na bumabalik dito sa akin,

Walang nagmamahal,

Wala rin namang mamahalin,

Pakinggan aking iyak at damdamin,

Sa loob ng Mandaluyong na damdamin.

Sa ilalim ng puting ilaw,

At dilaw na gown,

Nagwawala’t sumisigaw,

Sa dilaw na buwan.

image from the web

(*Inspired by the song “Buwan” by Juan Karlos. This piece can also be sang to that same tune; composed at 2 AM, crazed by the moonlight.

Bulaklak ay Nalalaglag

 

Pansit ay napapanis,

Hopia ay inaamag,

Alahas ay kinakalawang,

Maganda ay nalolosyang,

Katanyaga’y nabibilasa,

Lakas ay humuhupa,

Awit ay napapaos,

Kuwento ay natatapos.

IMG_5468

Bulaklak ay nalalaglag,

Ngiti ay lumalayas,

Tangkay ay yumuyuko,

Damdamin ay natutuyo,

Araw ay lumulubog,

Hininga’y nauubos,

Panaho’y lumilipas,

Pag-ibig ma’y kumukupas.

img_2841

(*photo taken and edited with and iPhone)

 

Raindrops

One dreary morning,

I was slowly traveling,

The world I cannot see,

For everything was blurry.

                             I turned the wipers on,

                             Yet the haziness remain,

                             For it was not the rain,

                             It was my tears and my pain.

IMG_2595

(*This poem is brought to you by ibuprofen. My body aches again. Damn that volleyball!)

(**photo taken with an iPhone)

Sa Iyong Paglisan

Akala ko’y hindi ka na kailangang lumisan,

Akala ko’y hindi mo na ako iiwan,

Akala ko’y nandito na lahat ng ‘yong kailangan,

Nguni’t meron pa rin pa lang kulang.

 

Tanggap kong nag-iiba ang iyong pangangailangan,

Kahit hindi ko man lubos na maintindihan,

Nguni’t tunay na pag-ibig ay hindi hahadlang,

Ang pag-alis mo ay hindi ko pipigilan.

 

Akin lamang pakiusap na iyong tatandaan,

Na narito lang ako at sa iyo’y nag-aabang,

Sige na, humayo ka nang mag-shopping,

Basta pasalubong ko’y aking hihintayin.

 

I’m Free

I was on-call last weekend, and it was busy. The ICU was full. Our patients list was quite long. I only got about 8 hours of sleep from Friday to Sunday, that by the end of my 58 hours shift, I was really exhausted. I felt deflated and defeated.

Days like those, I even wonder, “Why am I doing this?”

After having Monday off, I came to the office the next morning and found this on my table:

IMG_1060

flowers and a memorial service program

The flowers came from a patient, or should I say from his relatives. My patient passed away. I should be the one sending flowers. But in this occasion, it was the dead and the grieving who gave the flowers.

I guess the family was just grateful and appreciative of the care I gave their loved one. Even if the end result was death.

Day like this, reaffirms why I am doing this.

I have taken care of this patient for almost 10 years. And over the years I saw his constant struggle to breathe, and his progressive decline. By the past year or so I have been seeing him so often in the clinic or in the hospital, that I have come to know him very well. Yet, despite our efforts he continued to get worse.

At the end I knew I have nothing left to offer him, and so we have agreed to place him under hospice care.

He had Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD.

Damn cigarettes! If there’s any young people here reading this article and are smoking and feels that you’re indestructible, I am pleading to you, please stop smoking. I am a constant witness of the destructive effects of cigarettes and the utter suffering they cause. Whatever pleasure smoking gives, it is not worth it.

Though I would admit, some of the nicest people I came to know were smokers. And that includes my patient. They are just slaves of a bad habit that may not be their own doing.

In the funeral program of my patient that they also sent to me, was a poem by Ann Davidson, printed on it. A poem so apt for my patient. It was entitled “I’m Free.”

Free from the pain. Free from suffering. Free from the disease that tormented him. He was indeed free.

I’m Free

Don’t grieve for me, for now I’m free

I’m following the path God laid for me.

I took His hand when I heard Him call

I turned my back and left it all.

I could not stay another day

To laugh, to love, to work or play.

Tasks left undone must stay that way.

I’ve found that peace at the close of the day.

If my parting has left a void

Then fill it with remembered joy.

A friendship shared, a laugh, a kiss,

Ah, yes, these things I too will miss.

Be not burdened with times of sorrow

I wish you the sunshine of tomorrow,

My life’s been full, I’ve savored much

Good friends, good times, my loved one’s touch.

Perhaps my time seemed all too brief

Don’t lengthen it now with undue grief.

Lift up your heart and share with me.

God wanted me now; He set me free!

Kilig at Sayaw

Kay sarap gumising nang may kasama,

Hindi tulad noong ako’y nag-iisa,

Ngunit ‘di inakalang magkakaganito,

Mundo’y bumalikwas nang dahil sa ‘yo.

 

Umagang-umaga’y ‘di mapakali,

Ako’y kinikilig at nakikiliti,

Pilit pinipigil damdaming umaapaw,

Dahil nariyan ka’y napapasayaw.

 

Matagal ka pa ba, o aking mahal?

Mataimtim akong sa ‘yo’y naghihintay,

Sana ay pagbigyan, dahil ‘di ko na kaya,

Pakiusap lang naman, ako’y sasabog na!

 

Hoy! bilisan mo diyan sa banyo!

Ihing-ihi na ako!

(Ang tulang ito ay handog sa lahat ng napapasayaw sa makapigil-ihing pagmamahal.)