Great Expectations

Today is a nice day to be out, and I am off on this weekend too. But after two weeks of being in-charge of the ICU and with all the craziness at work we have been dealing with, I’m just too lazy to do anything, except to sit and stare outside. I also would like to write something noteworthy on my blog, but again my mind is too exhausted to be creative.

So instead, I just took a photo of what I am staring at. And just like the book in the photo, it’s mere “Great Expectations.”

(*Great Expectations is a classic novel by Charles Dickens)

Nawawala: Isang Panawagan

(Ang sumusunod ay panawagan sa nawawala kong kaibigan.)

Kaibigan, kung saan ka man naroroon ay sana umabot sa iyo ang panawagang ito. Hanap-hanap na kita. Hindi ko alam kung bakit mo ako linayasan. Nangungulila ako ngayong wala ka.

Meron ba akong pagkukulang sa iyo? Kung ano man iyon, sana pagpasensiyahan mo na. Huwag ka nang magtampo.

Kung hindi ko man nasabi sa iyo noon, ay sasabihin ko sa iyo ngayon – kailangan kita. Pinahahalagahan ko ang iyong nagagawa sa akin. Inspirasyon kita. Sana naman muli kang magbalik. Nami-miss na kita.

At sa publiko na nakakarinig (at nakakabasa) ng panawagang ito, nakikiusap po ako na sana naman ay ipaalam at ipaabot ninyo ang mensaheng ito sa kinauukulan.

Uulitin ko lang pong muli ang aking panawagan……

Sa aking Muse*, parang awa mo na, umuwi ka na. Para makapagsulat na uli ako. Napapanis na kasi itong aking blog. Matagal-tagal nang walang bagong post. Ihaon mo na ako sa aking writer’s block.

writers-block

(*Muse of writing)

(photo from the here)