Mga Payo Ni Barok

Posted by

Bago pa naisulat ang makakatang tula ni Balagtas, at bago pa nalikha ang mga malalalim na salawikain ng mga matatanda, ay nauna muna ang kasaysayan at mga payo ni Barok. Dito kaya hinugot ang ating mga salawikain ngayon?

1. Pili ikaw pili, ikaw tapat bungi.

Nasambitla ito ni Barok matapos niyang mapangasawa si Gondina.

2. Ako tanim, ako, bayo, ako saing, iba kain.

Matapos ubusin ni Gondina ang sinaing ni Barok.

3. Ikaw ubos-ubos biyaya, ikaw bukas tunganga.

Nang simutin lahat ni Gondina ang lahat ng kanilang pagkain.

4. Ikli iyo kumot, ikaw tuto baluktot.

Matapos sarilining lahat ni Gondina ang kanilang kumot.

5. Ikaw a gipit, ikaw patalim a kapit.

Nang maghirap na sila Barok. Para kumita ng pera, sinubukan niyang kumain ng espada sa peryahan sa Korokan.

6. Diyos a awa, tao a gawa.

Natutong mag-sikap ni Barok. Naisip niyang magtayo ng sariling negosyo.

7. Huwag mo bilang manok, hangga hindi pisa iklog.

Payo niya nang mag-umpisa ang kanyang negosyong manukan (poultry).

8. Sino a putak, siya a anak.

Matapos mangitlog ang kanyang mga alagang manok.

9. Bayani asugat, lalo atapang.

Matapos masugatan si Barok sa pagtatangol sa kanyang mga manok, nang salakayin ang kanyang poultry ng mga asong gubat.

10. Ikaw wala tiyaga, ikaw wala nilaga.

Matapos maging matagumpay si Barok, at matapos niyang lutuing hard-boiled ang mga itlog.

Tumikwas kaya sa libingan si Balagtas? Itakwil kaya ako ng mga matatanda? O ipahuli kaya ako ng aking Pilipino titser sa aking kapangahasang palitan ang kasaysayan? Abangan sa mga susunod pang mga kabanata……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s