Kasabihang Pilosopo Tasyo

Posted by

 

Lintek-Lang-ang-Walang-Gant

Maraming mga kasabihan at mga payo ang atin nang narinig. Tunay na may karunungan at katotohanan ang mga ito.

Ngunit kanino ba nanggaling ang mga payong ito?  (Mawalang galang na nga lang po sa ating matatanda at kay Pilosopo Tasyo.)

“Kung may sinuksok, may madudukot.” …….mandurukot

“Kaibigan alam mo ba kung saan ka patutungo?” …….kunduktor ng bus

“Ang oras ay ginto.” …….salesperson ng Rolex

“Better to give than to receive.” …….buksingero

“Hindi lahat ng kumikinang ay ginto.” …….ahente ng Tambunting

“Someones trash is another man’s treasure.” …….magbobote dyaryo

“Ako ang nagsaing, ngunit iba ang kumain.” …….pet owner  (Pesteng pusa yan!)

“Kung walang tiyaga, walang nilaga.” ……..tindero ng nilangang mani

“Papunta ka pa lang, pabalik na ako.” …….night shift worker

“Lahat ay may hangganan, lahat may boundary.” ……..jeepney operator

“Health is wealth.” …….may-ari ng ospital

“Kung hindi ukol, hindi bubukol.” …….drug rep ng Viagra

 

(*image from the internet)

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s