Nasa’n Na?

Posted by

Nasa’n na, mga parol na kay ganda?

At mga batang paslit na kumakanta,

Kinukumpas punkos na tansan na dala,

Habang hinahampas tambol na lata?

carolers with tansan tambourine and tambol na lata

Nasa’n na, o nasaan na?

Kalembang ng maagang misa,

Puto-bumbong sa may kalsada,

At bagong lutong mga bibingka?

puto bumbong

Nasa’n na, ingay ng barkada?

O ngiti ni lolo at ni lola,

Ang halakhak ni ate at ni kuya,

At yakap ng aking ama’t ina?

"mano po"

Nasa’n na, o nasa’n ka na?

Paskong kinamulatan at nakilala,

Nasasabik at hinahanap ka,

Ginugunita na lang, ‘pagkat ‘di makita.

Pinoy Christmas

(*image of carolers from here, puto bumbong from here, “mano po” from here, Pinoy Christmas from here)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s