Tagay

Posted by

Gabi na naman, natutulog na ang araw,

Di magtatagal ako ri’y magpapahinga na,

Ngunit bago matulog, ako muna’y tatagay

Sa isang maliit na kupita, bago magpahingalay.

 

Mabagsik ang alkohol nitong aking tagay,

Sa bawat pagtutuos, milyon ang pinapatay,

Kahit gumuguhit at kumakagat sa lalamunan,

Tutunggain pa rin, ‘pagkat kinakailangan.

 

Huwag kang mabahala, sa aking adiksiyon,

Ang tagay kong tangan ay isang solusyon,

Ito’y imumumog muna at saka ko ibubuga,

Sa tagay kong mouthwash, tumba ang baktirya.

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s